Virale lading, N=N, Niet meetbaar = Niet overdraagbaar

In het Engels U=U of Undetactable is Untransmittable.

Als trots discordant koppel, dragen we met deze ‘blog’ graag bij tot het broodnodig en verder bekend maken van het feit dat ‘N’iet meetbaar’, ‘N’iet overdraagbaar’ betekent. Nog beter gekend in het Engels, ‘U’ndetectable’ is ‘U’ntransmittable’. (Een discordant koppel betekent: een koppel waarvan, een persoon van het koppel seropositief is en de andere persoon van het koppel is seronegatief).

Ik, Peter Dombret en Dado Garcia, samen gekend als Mister Chill & Mister Fluffy, vormen al meer dan twee jaar een discordant koppel. We delen onze testimonial op het einde van deze blog.

De grotere betekenis achter ondetecteerbare virale lading!

Een onmeetbare viral lading van het HIV virus, in het bloed van een HIV positief persoon, betekent veel meer dan enkel niet meer besmettelijk zijn voor andere mensen. Ik zet voor jullie graag alles op een rij. Het is iets dat iedereen zou moeten weten! Ook al heb je geen HIV.

In eenvoudige taal. We weten nu al een aantal jaren met zekerheid, dat wanneer er minder dan 50 virusdeeltjes per milliliter in het bloed aanwezig is, dat dit als niet meetbaar of ondetecteerbaar wordt benoemd. Men kan vervolgens hiv niet meer overdagen van een ‘seropositief naar een seronegatief persoon. Ook niet met onbeschermde sex op welke manier dan ook. Voorwaarde: Onmeetbare virale lading gedurende minstens zes opeenvolgende maanden.

Men is zelfs niet meer besmettelijk vanaf < 200 virusdeeltjes per milliliter in het bloed. Men gebruikt hier dan de term, onderdrukte virale lading in plaats van onmeetbare virale lading. Op vandaag is de nauwkeurigste meting van de virale lading mogelijk tot op < 20 virusdeeltjes / 1 milliliter bloed. Om werkelijk van een 100% onoverdraagbaarheid te kunnen spreken, is een virale lading van < 50 vereist en nog beter < 20. De twee meest nauwkeurig metingen.

Men kan als seropositief persoon een niet detecteerbare virale lading bekomen, als men zeer trouw een ART –AntiretRovirale Therapie volgt. ART is de medicatie die het HIV virus bestrijdt en onder controle houdt. Het betekent dat men dagelijks en het liefst rond eenzelfde tijdstip, de HIV-medicatie neemt en dit geen enkele dag vergeet. Therapietrouw zijn. ART wordt ook combinatietherapie genoemd, daar men op z’n minst drie verschillende retrovirale medicaties combineert. Hierdoor is HIV een chronische ziekte geworden. Om die reden is ouder worden met HIV mogelijk.

Niet over een nacht ijs.

N=N is een straffe verklaring. Ik heb persoonlijk, in de voorbije jaren heel veel de vraag gekregen of dit wel waar is? Hoe zeker kan je hiervan zijn? Wat als ik nu eens de uitzondering zou zijn om als seronegatief persoon toch besmet te geraken via sex met een persoon die een ondetecteerbare virale lading heeft?

Laat het duidelijk zijn. Men is niet over een nacht ijs gegaan, om dit als een wetenschappelijk feit te bestempelen. Er gingen meer dan 20 jaar wettenschappelijk studies aan vooraf en dit in vele landen.

In juli 2016 heeft men wereldwijd een unanimiteitsverklaring ondertekend. (Consensus Statement – English) . Ondertekend door alle nauw betrokken wetenschappers en regeringen en meer dan 1.000 organisaties verdeeld over meer dan 100 landen. Een volledig overzicht kan je hier terug vinden. Er komen jaarlijks vele handtekeningen bij. De doelstelling van de verklaring is om het feit globaal te officialiseren en tevens als startschot om vanaf die datum, meer en meer N-N campagnes te voeren. Dit zal jullie niet ongemerkt voorbij zijn gegaan. Wellicht heb je hier en daar al een N=N campagne gezien of heb je erover gelezen. We zijn hier enorm dankbaar voor. Een voorbeeld van een campagne in een gewone brasserie te Brussel.

Wetenschappelijke studies.

De meest bekende studies zijn ‘Partner study’ en ‘Partner study 2.  Van Partner 1, waren de resultaten bekend in het jaar 2014. Partner Study 2, is een nieuwe studie in het vervolg van de eerste, om nog meer uitsluitsel te verkrijgen over de niet overdraagbaarheid van hiv tussen discordante koppels die onbeschermde sex hebben. In deze studies namen 2/3 heteroseksuelen aan deel en 1/3 homoseksuele koppels. We spreken hier over de jaren heen, 58.000 keren onbeveiligde sex in de ene studie en 77.000 keer in de andere Partner studie. Zonder dat hiv werd overgedragen.

Ander bekende studies zijn ‘Opposites Attracks‘ en ‘Swiss Statement’

Zie hieronder een opsomming van studies die in de jaren vooraf verricht werden. Telkens dezelfde goede bevindingen. N=N.

 • San Francisco cohort Clinical results from small cohort of HIV positive women using triple ART during pregnancy. Transmission from mother to baby was reduced to approaching zero.
 • Ugandan cohort (Rakai) Prospective observational cohort in ~ 400 serodifferent couples. Zero transmissions when viral load was less than 1500 copies/mL.
 • Spanish cohort Prospective observational study in 393 heterosexual discordant couples enrolled from 1991 to 2003 where the negative partner became HIV positive. Zero transmissions in couples where the HIV positive partner was on ART with undetectable viral load.
 • Swiss Statement Expert opinion and evidence review of >25 smaller studies looking at impact of ART on risk factors for HIV transmission. Concluded that transmission would not occur undetectable with viral load.
 • HPTN 052 1763 serodifferent heterosexual couples randomised to immediate or deferred ART.
 • PARTNER Prospective observational European study in ~900 serodifferent couples who were not using condoms. Final results reported zero transmissions after more than 58,000 times couples had sex without condoms when viral load was undetectable <200 copies/mL. 2014
 • Opposites Attract Prospective observational study in 358 serodifferent gay male couples in Australia, Thailand and Brazil. Zero transmissions when viral load was undetectable <200 copies/mL.
 • PARTNER2 Extension of PARTNER study to collect additional follow-up in gay male couples. Zero transmissions after more than 77,000 times gay male couples had sex without condoms when viral load was undetectable <200 copies/mL. Presented August 2018. Published May 2019 [12, 19,

Klik hier voor meer details

Wat betekent het nu echt om ondetecteerbaar te zijn als persoon met hiv?

De eigen gezondheid – gezond ouder worden.

Men vraagt soms of het belangrijk is om een niet meetbare virale lading te hebben?

Vergeet niet, als men zijn/haar medicatie niet neemt, krijgt het HIV virus na verloop van tijd altijd de bovenhand en wordt het immuunsysteem ondermijnt. Men komt in de AIDS-fase, waarin de afweersysteem zodanig verzwakt is, dat men van aan een of andere ziekte sterft. Therapietrouwheid, met andere woorden mijn medicatie elke dag nemen is van kapitaal belang. Anders kan het virus immuniteit opbouwen en werkt de medicatie niet meer.

Een ondetecteerbare virale lading betekent ook, dat het virus niet continu het lichaam aan het aanvallen is. Alle virusdeeltjes zijn als het ware opgesloten in een reservoir. Dit komt de algemene gezondheid ten goede. Hierdoor is HIV een chronische ziekte geworden, waarmee men kan oud worden.

Het zelfbeeld verhoogt.

Mensen met hiv gaan nog steeds gebukt onder stigma en taboe, maar wie therapietrouw is ervaart een beter zelfbeeld.

Als je ondetecteerbaar bent, durf je makkelijker te vertellen dat je HIV positief bent. Stigma verlaagt en HIV komt hierdoor uit de taboesfeer. Het ondetecteerbaar zijn heeft ook mijn leven grondig veranderd. Ik zelf ben ondertussen al meer dan 10 jaar ondetecteerbaar. Een hemelsbreed verschil.

Kansen en recht op een relatie.

Wie mijn boek ‘Peter Positief‘ heeft gelezen, weet dat dit een van de eerste zorgen zijn die opborrelen na de hiv-diagnose. Uiteraard heb je nog recht op een relatie, maar hoe vertel ik het aan iemand waar ik verliefd op wordt. Hoe gaat deze persoon reageren? Uit eigen ervaring kan ik meegeven, dat het vertellen aan je nieuwe partner, zeer moeilijk blijft. Er is echt nooit een goed moment om het te vertellen. Maar is er wel veel meer hoop, dat de persoon waarop je verliefd bent geworden afweet van N=N, NIet meetbaar is Niet overdraagbaar. Het verhoogt de kans om de kans te krijgen elkaar beter te leren kennen, zonder dat de andere persoon jou veroordeelt.  Ja, N=N maakt hierin wel degelijk een groot verschil.

Discriminatie van uit verschillende hoeken.

Gelukkig verlaagt ook discriminatie door N=N. Het afgewezen worden bij een tandarts. Moeilijkheden bij hospitalisatie. Discriminatie in de zorgsector komt veel minder of niet meer voor. Ondetecteerbaar zijn maakt echt een groot verschil.  Ook op de werkvloer bijvoorbeeld of als sollicitant. Je kan als seropositief persoon chirurg zijn, een bloemenverkoper die bloemstengels snijdt, kapper, verpleger, barman of ambulancier. De werkgever is niet meer huiverig om je aan te nemen omdat hij/zij vermoedt dat je veel ziek zal zijn. De verzekeringswereld. Hospitalisatieverzekering en andere verzekeringen. Ik heb het zelf nog meegemaakt, dat ik geen schuldsaldoverzekering kreeg voor mijn hypothecaire krediet, nodig voor het aankopen van mijn woning. Gelukkig zijn daar ook grote verandering in gekomen door N=N.

Uiteraard is er nog werk aan de winkel. Op alle gebieden. We zijn bijvoorbeeld als hiv positieve personen nog niet overal welkom in elk land. Kan je dat geloven? Ja, inderdaad reisbeperkingen. Maar ik ben positief en laat die ‘sero’ maar vallen. Er wordt continu door vele mensen en organisaties gewerkt aan verbetering.

Zie hier meer info over deze onderwerpen:

N=N, betekent het uitsterven van het HIV virus. Vaccin, genezingsmiddel. 

De idee gaat op, als iedereen in de wereld toegang zou hebben tot de hiv medicatie, wordt ook iedereen N=N en zou het virus zich zelf uitroeien. Een een utopie. Spijtig genoeg. Gelukkig gaan de onderzoeken om een vaccin te vinden of een genezingsmiddel duchtig door.

Het is heel moeilijk om een virus te bestrijden. De beste bestrijding is het voorkomen van besmetting. We weten dat dit heel moeilijk is. Er komen dagelijks over heel de wereld nog heel veel hiv besmettingen bij. Virussen zijn slim. Doordat ze snel muteren, kunnen virussen gemakkelijk van niches profiteren. En dat maakt virusbestrijding moeilijk. We kunnen ze indelen vier groepen. De eerste groep is de acute respiratoire virale infecties, luchtweginfecties waaronder influenza, SARS (Corona – Covid19), MERS en RSV. Diarree-veroorzakende virussen (acute enterale virale infecties), zoals het Norovirus, vormen de tweede groep. Onder de derde groep vallen chronische leverinfecties hepatitis B en C, en de vierde groep is HIV.

Meer dan 35 jaar onderzoek is er nog steeds geen vaccin of geneesmiddel voor HIV. Dankbaar dat er continu wordt verder gezocht. Dankbaar dat door de de vele studies de retrovirale medicatie bestaat, die het virus onderdrukt. Ik leef ondertussen 25 jaar met hiv en blijf geloven dat we ooit het hiv virus uit de wereld kunnen helpen. Op het hiv congres in Glasgow 2020, hebben ze alles op een rij gezet over de verschillende genezingsstrategieën.

 • Vroege behandeling: snel toedienen van hiv medicatie, kort na de besmetting of besmettingsrisico werkt.
 • Shock & Kill: het virus laten schrikken dat zich in een reservoir verstopt en daardoor de mogelijkheid creëren om het te doden.
 • Block & Lock: het virus blokkeren in het reservoir waar het zich schuil houdt en daar voor goed opsluiten.
 • Gentherapie:
  • Beschermen: met de mogelijkheid om immuun te worden,
  • Doden: het immuunsysteem verbeteren zodat het hiv virus kan gedood worden,
  • Controleren: cellen in het lichaam verbeteren die het hiv virus kunnen controleren,
  • Zuiveren: enzyme inspuiten die door het immuunsysteem kunnen gebruikt worden om het lichaam van het hiv virus te zuiveren.
 • Immunotherapie: immunotherapie het meest veelbelovende gebied is van onderzoek naar hiv-genezing. Dit is misschien de makkelijkste manier om remissie van hiv te bereiken. Remissie betekent dat iemand nog wel hiv heeft, maar dat het virus niet meer actief is en dat iemand geen medicatie meer hoeft te nemen

Veel van deze technieken zijn al succesvol toegepast op muizen en apen, maar tot hiertoe nog geen enkele genezingsstrategie is gelukt voor mensen. Het is waarschijnlijk noodzakelijk om meerdere strategieën te combineren om tot genezing van hiv te komen. Dit zou een combinatie van immunotherapie en andere strategieën kunnen zijn. Zo zou een combinatie van verschillende strategieën om tot hiv-genezing te komen eruit kunnen zien. Lees hier de volledige samenvatting: “Nieuws over genezingsonderzoek op HIV Glasgow 2020”

Tot slot

Ik en mijn partner zijn ondertussen zelf een studie op zich. Van dag een hebben wij gesproken over mijn seropositief zijn. Uiteraard was dit even schrikken. Ik had ook alle informatie bij over N=N op onze eerste date. Het contact via WhatsAPP vooraf was zo goed, dat ik geloofde dat het wel eens ‘liefde op het eerste gezicht’ kon zijn en dat was het ook. Vandaar dat ik heel trots ben om gelijk over mijn hiv positieve status te praten. Gelukkig was hij vrij goed op de hoogte van hiv en tevens al eens gehoord van N=N. Ik gaf hem de informatie mee. De eerste date was ’s middags en ’s avonds spraken we al terug af. Een goed teken. Inderdaad.

Hij zei: “Waarom zou ik een ‘positieve vis’ niet terug in de zee gooien. Er zijn zoveel ‘negatieve vissen’. Deze uitspraak kwam hard bij me aan. Hij gaf de relatie toch de kans en daar heeft N=N zeker veel te maken gehad. Ondertussen zijn we twee jaar samen. Van dag een hebben we onbeschermde sex. We geloven in alle studies die N=N bewijzen. Na meer dan 384 keer onbeschermde sex, zijn we nog steeds een discordant koppel. We zijn daar heel trots op. We delen dit graag. Het bewijs dat N=N een feit is en zoveel verschil maakt in onze liefdesrelatie.

Dank aan alle onderzoeken en die men nog aan het voeren zijn. Dank aan alle organisaties die zich continu inzetten met het verspreiden van de N=N boodschap. We dragen graag bij aan het positivisme met deze blog. We geloven dat er een dag zal zijn dat de wereld hiv vrij is. Het is een maatschappelijk doel! Ik schreef immers in mijn boek ‘Peter Positief’ uitgegeven in het jaar 2015: “Morgen komt er een nieuw virus die een andere doelgroep zal treffen”. Wel kijk, het sars cov 2 (Corona – COVID 19). Een virus dat ons allen parten speelt.

Bedankt voor het lezen van deze blog. Vragen? Aarzel niet met ons contact op te nemen via de contactpagina van deze website. 

Positieve groeten,

Peter Positief & Dado

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: