Avontuur/Adventure

(English version below)

Sport & Avontuur, niet weg te denken uit Peter’s leven!

In mijn boek ‘Peter Positief’ lees je dat sport en avontuur niet weg te denken is uit mijn leven. Van jong af aan doe ik aan sport. Mijn ouders stimuleerden al hun kinderen om aan sport te doen.

Avontuur is samen met positiviteit & enthousiasme in mijn genen mee gegeven. Als Peter Pan klim ik op bruggen, electriciteitspilonen, in de bomen, enz … Kortom lijkt hoogte in mij steeds in mijn leven te intrigeren. Het komt ook vaker voor dat politie, Peter Pan wel ergens moet afhalen na het verkrijgen van een telefoontje van verontrustende mensen.  Zo at ik als jonge knaap mijn boterhammetjes eens op, boven op de witte brug van Wijnegem. Ik had daar een mooi uitzicht. Politie in de helikopter dacht daar anders over …

Ik denk dat ik alle balsporten heb uitgeprobeerd als adolescent. Deze kunnen mij echter niet bekoren. Niet omdat het teamsporten zijn, maar ik kon mij niet voldoende lang concentreren op het snelle ballenwerk. Ik volg ook meerdere Blosokampen. Paardrijden, skiff, kajak, zeilen en surfen heb ik als behendigheden over gehouden. Tijdens de middelbare school doe ik aan judo. Ik behaal de bruine band. Maak er tevens een sport van om alle sporten van mijn klasgenoten een keer mee te doen. Boksen, worstelen, enz … Ik geniet van alle sporten te ontdeken. Behalve denksporten. Daar ben ik klaarblijkelijk niet te slim voor!

Na veel sporten te beproeven, beland ik bij de sportdiscipline body building en/of body scluptuur rond mijn 17 jaar. Van een paar keer in de week fitness, wordt het al snel 6 van de 7 dagen. Zelfs tot de idee om mee te doen aan de Belgische Body Building Kampioenschappen. Mijn trainingspartner van die tijd begint te experimenteren met anabole steroïden. Het betekent het einde van samen trainen. Het is het geluk dat ik nooit met die lichaamsvreemde stoffen start.

Met de HIV diagnose hang ik alle sport aan een haak. Ik vind even niet meer de energie om te sporten. Verdriet neemt mijn fut weg. Tot dat ik mijn HIV kan plaatsen als ‘Hallo Intieme Vrienden’ en het leven weer positief kan bekijken en laat die ‘sero’ maar vallen.

Aanvankelijk begin ik met tennissen. Echter steekt daar mijn beenlengte verschil van 3,9 cm omwille van een moto-accident in 1993, daar een stokje voor. Echt te groot verschil, ook al worden mijn sportschoen professioneel opgehoogd om daar verder mee te gaan. Mijn tennisleraar, Wouter Wilssens, motiveert mij om te gaan golfen. Een stuk makkelijker en minder intensief of belastend voor mijn benen en rug. Ik beoefen deze sport gedurende jaren. Ik hou er nog van. Drukt in mijn business heeft het golfen even van de kaart geveegd. Doch zal ik dit later bij meer tijd zeker terug oppakken.

Op mijn 44 jaar kom ik op de idee om terug kranig te gaan sporten in de body sculptuurdiscipline. Ik maak er een project van. Je leest hier meer over op de pagina van mijn website over de sporttestimonial. Lees verder


Sports & Adventure, an indispensable part of Peter’s life!

In my book “Peter Positief” you can read that sports and adventure can not be ignored in my life. I have been doing sports from an early age. My parents encouraged all their children to participate in sports.

Adventure, along with positivism & enthusiasm, has entered my genes. As Peter Pan I climb bridges, electricity pylons, trees, etc… In short, heights always seems to intrigue me. It is also more common that police have to pick up Peter Pan from somewhere after receiving a call from disturbing neighbors. As a young boy I ate my sandwiches once, on top of the white bridge of Wijnegem. I had a nice view there. Police in the helicopter thought otherwise …

I think I have tried all ball sports as an adolescent. However, these cannot facinate me. Not because they are team sports, but I could not concentrate on fast ball work for long time. I also follow several BLOSO kamps. Horse riding, skiff, kayak, sailing and surfing are my skills. During high school I practice judo. I get the brown belt. Also make it a sport to participate in all kind of sports of my classmates. Boxing, wrestling, etc… I enjoy discovering all sports. Except mind sports. Obviously I’m not too smart for that!

After trying a lot of sports, I ended up in the sports discipline body building and / or body sclupture when I was 17 years young. From fitness a few times a week, it quickly becomes 6 days out of 7. Even the idea appears of ​​participating in the Belgian Body Building Championships. My training partner at the time starts experimenting with anabolic steroids. It means the end of training together. It is fortunate, I never start with those illegal substances.

With the HIV diagnosis I hang all sports on a hook. I just can’t find the energy to exercise anymore. Sadness takes my energy away. Until I can post my HIV as “Hello Intimate Friends” and have a positive look at life again and drop that “sero”.

Initially I start playing tennis. However, my leg length difference of 3.9 cm because of a moto accident in 1993, prevents that. Really too big of a difference, even though my tennis shoes are professionally heighten. My tennis teacher, Wouter Wilssens, motivates me to play golf. A lot easier and less intensive or taxing on my legs and back. I have been practicing this sport for years. I still love it. Busy in my business has wiped golf off the map for a while. However, I will certainly pick up on this later with more time.

At the age of 44 I came up with the idea to go back to sports in the body sculpture discipline. I turn it into a project. You can read more about this on the page of my website about the sports testimonial. read more

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: