Virale lading, N=N, Niet meetbaar = Niet overdraagbaar

In het Engels U=U of Undetactable is Untransmittable.

Als trots discordant koppel, dragen we met deze ‘blog’ graag bij tot het broodnodig en verder bekend maken van het feit dat ‘N’iet meetbaar’, ‘N’iet overdraagbaar’ betekent. Nog beter gekend in het Engels, ‘U’ndetectable’ is ‘U’ntransmittable’. (Een discordant koppel betekent: een koppel waarvan, een persoon van het koppel seropositief is en de andere persoon van het koppel is seronegatief).

Ik, Peter Dombret en Dado Garcia, samen gekend als Mister Chill & Mister Fluffy, vormen al meer dan twee jaar een discordant koppel. We delen onze testimonial op het einde van deze blog.

De grotere betekenis achter ondetecteerbare virale lading!

Een onmeetbare viral lading van het HIV virus, in het bloed van een HIV positief persoon, betekent veel meer dan enkel niet meer besmettelijk zijn voor andere mensen. Ik zet voor jullie graag alles op een rij. Het is iets dat iedereen zou moeten weten! Ook al heb je geen HIV.

In eenvoudige taal. We weten nu al een aantal jaren met zekerheid, dat wanneer er minder dan 50 virusdeeltjes per milliliter in het bloed aanwezig is, dat dit als niet meetbaar of ondetecteerbaar wordt benoemd. Men kan vervolgens hiv niet meer overdagen van een ‘seropositief naar een seronegatief persoon. Ook niet met onbeschermde sex op welke manier dan ook. Voorwaarde: Onmeetbare virale lading gedurende minstens zes opeenvolgende maanden.

Men is zelfs niet meer besmettelijk vanaf < 200 virusdeeltjes per milliliter in het bloed. Men gebruikt hier dan de term, onderdrukte virale lading in plaats van onmeetbare virale lading. Op vandaag is de nauwkeurigste meting van de virale lading mogelijk tot op < 20 virusdeeltjes / 1 milliliter bloed. Om werkelijk van een 100% onoverdraagbaarheid te kunnen spreken, is een virale lading van < 50 vereist en nog beter < 20. De twee meest nauwkeurig metingen.

Men kan als seropositief persoon een niet detecteerbare virale lading bekomen, als men zeer trouw een ART –AntiretRovirale Therapie volgt. ART is de medicatie die het HIV virus bestrijdt en onder controle houdt. Het betekent dat men dagelijks en het liefst rond eenzelfde tijdstip, de HIV-medicatie neemt en dit geen enkele dag vergeet. Therapietrouw zijn. ART wordt ook combinatietherapie genoemd, daar men op z’n minst drie verschillende retrovirale medicaties combineert. Hierdoor is HIV een chronische ziekte geworden. Om die reden is ouder worden met HIV mogelijk.

Niet over een nacht ijs.

N=N is een straffe verklaring. Ik heb persoonlijk, in de voorbije jaren heel veel de vraag gekregen of dit wel waar is? Hoe zeker kan je hiervan zijn? Wat als ik nu eens de uitzondering zou zijn om als seronegatief persoon toch besmet te geraken via sex met een persoon die een ondetecteerbare virale lading heeft?

Laat het duidelijk zijn. Men is niet over een nacht ijs gegaan, om dit als een wetenschappelijk feit te bestempelen. Er gingen meer dan 20 jaar wettenschappelijk studies aan vooraf en dit in vele landen.

In juli 2016 heeft men wereldwijd een unanimiteitsverklaring ondertekend. (Consensus Statement – English) . Ondertekend door alle nauw betrokken wetenschappers en regeringen en meer dan 1.000 organisaties verdeeld over meer dan 100 landen. Een volledig overzicht kan je hier terug vinden. Er komen jaarlijks vele handtekeningen bij. De doelstelling van de verklaring is om het feit globaal te officialiseren en tevens als startschot om vanaf die datum, meer en meer N-N campagnes te voeren. Dit zal jullie niet ongemerkt voorbij zijn gegaan. Wellicht heb je hier en daar al een N=N campagne gezien of heb je erover gelezen. We zijn hier enorm dankbaar voor. Een voorbeeld van een campagne in een gewone brasserie te Brussel.

Wetenschappelijke studies.

De meest bekende studies zijn ‘Partner study’ en ‘Partner study 2.  Van Partner 1, waren de resultaten bekend in het jaar 2014. Partner Study 2, is een nieuwe studie in het vervolg van de eerste, om nog meer uitsluitsel te verkrijgen over de niet overdraagbaarheid van hiv tussen discordante koppels die onbeschermde sex hebben. In deze studies namen 2/3 heteroseksuelen aan deel en 1/3 homoseksuele koppels. We spreken hier over de jaren heen, 58.000 keren onbeveiligde sex in de ene studie en 77.000 keer in de andere Partner studie. Zonder dat hiv werd overgedragen.

Ander bekende studies zijn ‘Opposites Attracks‘ en ‘Swiss Statement’

Zie hieronder een opsomming van studies die in de jaren vooraf verricht werden. Telkens dezelfde goede bevindingen. N=N.

 • San Francisco cohort Clinical results from small cohort of HIV positive women using triple ART during pregnancy. Transmission from mother to baby was reduced to approaching zero.
 • Ugandan cohort (Rakai) Prospective observational cohort in ~ 400 serodifferent couples. Zero transmissions when viral load was less than 1500 copies/mL.
 • Spanish cohort Prospective observational study in 393 heterosexual discordant couples enrolled from 1991 to 2003 where the negative partner became HIV positive. Zero transmissions in couples where the HIV positive partner was on ART with undetectable viral load.
 • Swiss Statement Expert opinion and evidence review of >25 smaller studies looking at impact of ART on risk factors for HIV transmission. Concluded that transmission would not occur undetectable with viral load.
 • HPTN 052 1763 serodifferent heterosexual couples randomised to immediate or deferred ART.
 • PARTNER Prospective observational European study in ~900 serodifferent couples who were not using condoms. Final results reported zero transmissions after more than 58,000 times couples had sex without condoms when viral load was undetectable <200 copies/mL. 2014
 • Opposites Attract Prospective observational study in 358 serodifferent gay male couples in Australia, Thailand and Brazil. Zero transmissions when viral load was undetectable <200 copies/mL.
 • PARTNER2 Extension of PARTNER study to collect additional follow-up in gay male couples. Zero transmissions after more than 77,000 times gay male couples had sex without condoms when viral load was undetectable <200 copies/mL. Presented August 2018. Published May 2019 [12, 19,

Klik hier voor meer details

Wat betekent het nu echt om ondetecteerbaar te zijn als persoon met hiv?

De eigen gezondheid – gezond ouder worden.

Men vraagt soms of het belangrijk is om een niet meetbare virale lading te hebben?

Vergeet niet, als men zijn/haar medicatie niet neemt, krijgt het HIV virus na verloop van tijd altijd de bovenhand en wordt het immuunsysteem ondermijnt. Men komt in de AIDS-fase, waarin de afweersysteem zodanig verzwakt is, dat men van aan een of andere ziekte sterft. Therapietrouwheid, met andere woorden mijn medicatie elke dag nemen is van kapitaal belang. Anders kan het virus immuniteit opbouwen en werkt de medicatie niet meer.

Een ondetecteerbare virale lading betekent ook, dat het virus niet continu het lichaam aan het aanvallen is. Alle virusdeeltjes zijn als het ware opgesloten in een reservoir. Dit komt de algemene gezondheid ten goede. Hierdoor is HIV een chronische ziekte geworden, waarmee men kan oud worden.

Het zelfbeeld verhoogt.

Mensen met hiv gaan nog steeds gebukt onder stigma en taboe, maar wie therapietrouw is ervaart een beter zelfbeeld.

Als je ondetecteerbaar bent, durf je makkelijker te vertellen dat je HIV positief bent. Stigma verlaagt en HIV komt hierdoor uit de taboesfeer. Het ondetecteerbaar zijn heeft ook mijn leven grondig veranderd. Ik zelf ben ondertussen al meer dan 10 jaar ondetecteerbaar. Een hemelsbreed verschil.

Kansen en recht op een relatie.

Wie mijn boek ‘Peter Positief‘ heeft gelezen, weet dat dit een van de eerste zorgen zijn die opborrelen na de hiv-diagnose. Uiteraard heb je nog recht op een relatie, maar hoe vertel ik het aan iemand waar ik verliefd op wordt. Hoe gaat deze persoon reageren? Uit eigen ervaring kan ik meegeven, dat het vertellen aan je nieuwe partner, zeer moeilijk blijft. Er is echt nooit een goed moment om het te vertellen. Maar is er wel veel meer hoop, dat de persoon waarop je verliefd bent geworden afweet van N=N, NIet meetbaar is Niet overdraagbaar. Het verhoogt de kans om de kans te krijgen elkaar beter te leren kennen, zonder dat de andere persoon jou veroordeelt.  Ja, N=N maakt hierin wel degelijk een groot verschil.

Discriminatie van uit verschillende hoeken.

Gelukkig verlaagt ook discriminatie door N=N. Het afgewezen worden bij een tandarts. Moeilijkheden bij hospitalisatie. Discriminatie in de zorgsector komt veel minder of niet meer voor. Ondetecteerbaar zijn maakt echt een groot verschil.  Ook op de werkvloer bijvoorbeeld of als sollicitant. Je kan als seropositief persoon chirurg zijn, een bloemenverkoper die bloemstengels snijdt, kapper, verpleger, barman of ambulancier. De werkgever is niet meer huiverig om je aan te nemen omdat hij/zij vermoedt dat je veel ziek zal zijn. De verzekeringswereld. Hospitalisatieverzekering en andere verzekeringen. Ik heb het zelf nog meegemaakt, dat ik geen schuldsaldoverzekering kreeg voor mijn hypothecaire krediet, nodig voor het aankopen van mijn woning. Gelukkig zijn daar ook grote verandering in gekomen door N=N.

Uiteraard is er nog werk aan de winkel. Op alle gebieden. We zijn bijvoorbeeld als hiv positieve personen nog niet overal welkom in elk land. Kan je dat geloven? Ja, inderdaad reisbeperkingen. Maar ik ben positief en laat die ‘sero’ maar vallen. Er wordt continu door vele mensen en organisaties gewerkt aan verbetering.

Zie hier meer info over deze onderwerpen:

N=N, betekent het uitsterven van het HIV virus. Vaccin, genezingsmiddel. 

De idee gaat op, als iedereen in de wereld toegang zou hebben tot de hiv medicatie, wordt ook iedereen N=N en zou het virus zich zelf uitroeien. Een een utopie. Spijtig genoeg. Gelukkig gaan de onderzoeken om een vaccin te vinden of een genezingsmiddel duchtig door.

Het is heel moeilijk om een virus te bestrijden. De beste bestrijding is het voorkomen van besmetting. We weten dat dit heel moeilijk is. Er komen dagelijks over heel de wereld nog heel veel hiv besmettingen bij. Virussen zijn slim. Doordat ze snel muteren, kunnen virussen gemakkelijk van niches profiteren. En dat maakt virusbestrijding moeilijk. We kunnen ze indelen vier groepen. De eerste groep is de acute respiratoire virale infecties, luchtweginfecties waaronder influenza, SARS (Corona – Covid19), MERS en RSV. Diarree-veroorzakende virussen (acute enterale virale infecties), zoals het Norovirus, vormen de tweede groep. Onder de derde groep vallen chronische leverinfecties hepatitis B en C, en de vierde groep is HIV.

Meer dan 35 jaar onderzoek is er nog steeds geen vaccin of geneesmiddel voor HIV. Dankbaar dat er continu wordt verder gezocht. Dankbaar dat door de de vele studies de retrovirale medicatie bestaat, die het virus onderdrukt. Ik leef ondertussen 25 jaar met hiv en blijf geloven dat we ooit het hiv virus uit de wereld kunnen helpen. Op het hiv congres in Glasgow 2020, hebben ze alles op een rij gezet over de verschillende genezingsstrategieën.

 • Vroege behandeling: snel toedienen van hiv medicatie, kort na de besmetting of besmettingsrisico werkt.
 • Shock & Kill: het virus laten schrikken dat zich in een reservoir verstopt en daardoor de mogelijkheid creëren om het te doden.
 • Block & Lock: het virus blokkeren in het reservoir waar het zich schuil houdt en daar voor goed opsluiten.
 • Gentherapie:
  • Beschermen: met de mogelijkheid om immuun te worden,
  • Doden: het immuunsysteem verbeteren zodat het hiv virus kan gedood worden,
  • Controleren: cellen in het lichaam verbeteren die het hiv virus kunnen controleren,
  • Zuiveren: enzyme inspuiten die door het immuunsysteem kunnen gebruikt worden om het lichaam van het hiv virus te zuiveren.
 • Immunotherapie: immunotherapie het meest veelbelovende gebied is van onderzoek naar hiv-genezing. Dit is misschien de makkelijkste manier om remissie van hiv te bereiken. Remissie betekent dat iemand nog wel hiv heeft, maar dat het virus niet meer actief is en dat iemand geen medicatie meer hoeft te nemen

Veel van deze technieken zijn al succesvol toegepast op muizen en apen, maar tot hiertoe nog geen enkele genezingsstrategie is gelukt voor mensen. Het is waarschijnlijk noodzakelijk om meerdere strategieën te combineren om tot genezing van hiv te komen. Dit zou een combinatie van immunotherapie en andere strategieën kunnen zijn. Zo zou een combinatie van verschillende strategieën om tot hiv-genezing te komen eruit kunnen zien. Lees hier de volledige samenvatting: “Nieuws over genezingsonderzoek op HIV Glasgow 2020”

Tot slot

Ik en mijn partner zijn ondertussen zelf een studie op zich. Van dag een hebben wij gesproken over mijn seropositief zijn. Uiteraard was dit even schrikken. Ik had ook alle informatie bij over N=N op onze eerste date. Het contact via WhatsAPP vooraf was zo goed, dat ik geloofde dat het wel eens ‘liefde op het eerste gezicht’ kon zijn en dat was het ook. Vandaar dat ik heel trots ben om gelijk over mijn hiv positieve status te praten. Gelukkig was hij vrij goed op de hoogte van hiv en tevens al eens gehoord van N=N. Ik gaf hem de informatie mee. De eerste date was ’s middags en ’s avonds spraken we al terug af. Een goed teken. Inderdaad.

Hij zei: “Waarom zou ik een ‘positieve vis’ niet terug in de zee gooien. Er zijn zoveel ‘negatieve vissen’. Deze uitspraak kwam hard bij me aan. Hij gaf de relatie toch de kans en daar heeft N=N zeker veel te maken gehad. Ondertussen zijn we twee jaar samen. Van dag een hebben we onbeschermde sex. We geloven in alle studies die N=N bewijzen. Na meer dan 384 keer onbeschermde sex, zijn we nog steeds een discordant koppel. We zijn daar heel trots op. We delen dit graag. Het bewijs dat N=N een feit is en zoveel verschil maakt in onze liefdesrelatie.

Dank aan alle onderzoeken en die men nog aan het voeren zijn. Dank aan alle organisaties die zich continu inzetten met het verspreiden van de N=N boodschap. We dragen graag bij aan het positivisme met deze blog. We geloven dat er een dag zal zijn dat de wereld hiv vrij is. Het is een maatschappelijk doel! Ik schreef immers in mijn boek ‘Peter Positief’ uitgegeven in het jaar 2015: “Morgen komt er een nieuw virus die een andere doelgroep zal treffen”. Wel kijk, het sars cov 2 (Corona – COVID 19). Een virus dat ons allen parten speelt.

Bedankt voor het lezen van deze blog. Vragen? Aarzel niet met ons contact op te nemen via de contactpagina van deze website. 

Positieve groeten,

Peter Positief & Dado

 

 

 

 

 

 

Op een extra virus zat ik niet echt te wachten! COVID-19 positief, Coronavirus

 Peter Positief Test ‘positief’ op COVID-19

Een virus wacht niet op een uitnodiging om binnen te dringen, het komt gewoon binnen.
Eerlijk gezegd zat ik daar niet op te wachten.

Beetje voorgeschiedenis! 

Hoe strak ik ook de Corona-maatregelen respecteerde, om mij te beschermen tegen een positieve COVID besmetting, op woensdag 16 september 2020, verkreeg ik een positieve Coronatest. Ik had al een eerste test op vrijdag 11 september 2020, daar mijn man, Dado Garcia, een positieve resultaat verkreeg op donderdag 10 september 2020, van een swab-test die op dinsdag 08 september 2020 werd genomen. Dado had deze Corona-test in voorbereiding op zijn operatie, die zou plaatsvinden op donderdag 10 september voor het weghalen van een brughoektumor in zijn hoofd.
Ja, je leest het goed. Weghalen van een brughoektumor. We hadden dus al enkel maanden een rollercoaster van emoties met het toeleven naar deze operatie.

De resultaten van de test van Dado, kwamen echter een stuk later binnen op de dag van zijn operatie (10/09/2020) en ondertussen had de hoofddokter al besloten om de operatie reeds te starten. Een positieve COVID-19 test was hoogst onwaarschijnlijk, dacht ze. Minder goed nieuws uiteraard, maar het positieve aan de vertraging van de resultaten was, dat de operatie ondertussen succesvol had plaatsgevonden. De brughoektumor is succesvol en volledig weggehaald. Er waren totaal geen complicaties.

Hij testte wel COVID Positief! Een neveneffect waarop we niet gerekend hadden. Wel geen neveneffect van de operatie uiteraard, maar zeker niet aangenaam om te vernemen. Het was het eerste dat hij vernam bij het ontwaken op de intensive care. De manier waarop was zeer onbedachtzaam. Het had professioneler geweest om eerst te vragen hoe hij zich voelde en daar een antwoord op te krijgen, om dan te vertellen dat hij COVID-positief is getest.

Het betekende ook, dat ik Dado niet mocht zien op de intensive care (COVID patiënten) en tevens ook later niet in zijn kamer. Geen bezoek. Ik kon hem aldus helemaal niet ontmoeten tot dat hij uit het ziekenhuis zou ontslagen worden. Gelukkig zag het ernaar uit, dat hij op maandag 14 september 2020, het ziekenhuis zou mogen verlaten. We hadden zelfs voorzien, dat ik bij op zijn kamer zou blijven overnachten. Dat verliep allemaal anders dan gepland. Ik thuis en hij in het ziekenhuisbed. Een meevaller was dat hij asymptomatisch was voor Corona. Hij had dus geen enkele COVID-19 symptomen. Het zou zijn herstel enorm belemmeren. Flinke meevaller. Ondertussen is Dado zoals voorzien op maandag 14 september thuis. Onze hereniging was een meer dan zalig gevoel.

Mijn COVID-19 swabtest. 

Zoals ik eerder heb vermeld, had ik een test op vrijdag 11 september 2020 in de voormiddag. De test werd afgenomen op de spoedafdeling van hospitaal Saint-Pierre te Brussel rond 08.00 u.
Daar hebben ze een testlabo voorzien in tenten. Bij de registratie moest ik mijn huisarts opgeven. Daar ik nooit ziek ben, heb ik ook geen huisarts. De verpleger vroeg mij om vervolgens te bellen naar het verkort nummer 1710, om een huisarts toegewezen te krijgen. Ze hebben een naam van een huisarts nodig en telefoonnummer in hun computersysteem, alvorens men een COVID-test kan uitvoeren. Op maandag 14 september 2020, kreeg ik een negatief resultaat van de swab-test binnen. Erg bijzonder, daar ik zeer nauw contact had met Dado tijdens de dagen voor zijn operatie. Natuurlijk wel een opluchting. Ik begon mij echter niet zo goed te voelen, doch schonken we daar weinig aandacht aan. We zaten, sinds die maandag samen in quarantaine thuis.

Een tweede test werd negen dagen later aangeraden. Deze werd dus gepland op maandag 21 september 2020. In de loop van de week begon ik meer en meer symptomen te vertonen. Vooral enorme spierpijnen.  Net zoals bij een zware griep. Tevens een lopende neus en een opmerkelijke hoest en vooral een immense vermoeidheid. In theorie, wanneer je in contact bent gekomen met een persoon die positief getest is, moet je na een eerste negatieve test, je tussen min. 5 á max. 9 dagen terug laten testen. Daar ik me zo ellendig voelde, liet ik de tweede test al uitvoeren op woensdag 16 september 2020. Er werd ook een bloedafname gedaan voor een ‘sars cov 2’ bloedanalyse. Resultaten werden verwacht op vrijdag 18 september of eerder.

Vrijdag 18 september 2020. Resultaat van de tweede swab-test. Positief!

Totaal niet onverwacht, daar ik zo veel symptomen vertoonde. Het kon toevallig gewoon griep zijn, daar mijn eerste test negatief was. Doch met Dado COVID positief te testen en ik, die na de incubatietijd COVID-symptomen begon te vertonen, wees alles erop dat ik positief op Corona zou testen. Ik had enkel geen koorts en geen smaakverlies. Voor de rest had ik zowat alle COVID-19 symptomen. Spierpijnen, lopende neus, hoesten, diarree, hoofdpijn, maar vooral een immense vermoeidheid. Ik sliep zo’n 14 tot 16 uur per dag en voelde me dan nog moe. Een lichte inspanning en er was nood om terug te rusten.

Dezelfde dag werd ik opgebeld door het ‘COVID-19 Track & Trace Center’. Dit Corona contact center, blijkt ultiem te werken om mensen op te bellen, na het doorkrijgen van een positieve test.
De persoon nam uitgebreid de tijd om vragen te stellen en inlichtingen te geven. We stelde samen ook een lijst van contacten op. Mensen waarmee ik de laatste dagen in nauw contact mee kwam. Plaatsen waar ik naartoe was geweest. Vervoersmiddelen die ik gebruikt heb, enz … De persoon nam ook tijd om te luisteren naar mijn opmerkingen en vragen. Hij was vooral ook eerlijk.

Een van mijn vragen was onder andere:
“Hoe kan ik besmet geraken als ik altijd een mondmasker draag, zodra ik mijn woning verlaat
.”
Mijn handen meer dan regelmatig was en de ‘social distancing’ van 1,5 meter respecteer?” Hij antwoordde dat nog niet alles duidelijk is over Corona. We zijn bijvoorbeeld helemaal nog niet zeker of een mondmasker weldegelijk werkt voor het vermijden van een besmetting. Of althans de meeste mondmaskers die gebruikt worden. Door te praten, niezen, hoesten, gewoon ademen, verspreiden we minuscule kleine waterdeeltjes, die niet zeker tegengehouden worden door de meest gedragen mondmaskers. Er zijn al studies en wellicht zal een mondmasker de kans op besmetting wel verlagen, maar in hoeverre ze effectief zijn, is totaal nog niet gekend.

Zo had ik nog wel meer vragen. Vragen waarmee iedereen vermoedelijk mee te kampen heeft en onopgelost blijven. Het nieuws in de media frustreert me wel eens. Mijn huidige mening, ondanks mijn eigen COVID-19 positief zijn, dat me heel wat parten speelt, is dat de virologen die de regering bijstaan met raad, zelf niet helemaal goed weten hoe en wat te adviseren. Ze nemen het zekere voor het onzekere, maar zouden na verloop van tijd wel eens in de spiegel moeten durven kijken. Ik lees heel veel andere opinies en vraag me soms weldegelijk af of ze hun uitspraken, die ze eerder deden, later kritisch bekijken of deze wel juist waren.

Het is niet makkelijk op toe te geven dat men wel eens niet de juiste raadgeving de wereld heeft ingestuurd. Laat staan de bal volledig mis sloeg. Ik volg hun verder op in de media. Hun Twitter en social media optreden. Het is moeilijk voor mij om kritiek op hun te uiten, daar ik ze persoonlijk ken. Ik besef ook dat hun situatie niet makkelijk is. Ik heb hier en daar wel mijn bedenkingen. Ik volg ook de opinies van de anderen. Laat zeggen de tegenpartijen, maar daar gaat mijn blog niet over. Wel over het bewustzijn verhogen voor COVID-19.

Mijn Corona ziekteverloop.

Het verbeterde de komende dagen niet. Het weekend door. Slapen, slapen, slapen en vooral veel spierpijn. Deze kon ik wel onderdrukken, met voldoende Dafalgan te nemen. Woensdag 23 september 2020, was mijn slechtste dag. Ik kreeg ook pijn in mijn rechter long . Zo pijnlijk, dat ik overwoog om naar de spoed te gaan. Ik vulde een opvolgingsformulier in, dat ik verkreeg via SMS 8811. Een platform waarop ik ingeschreven ben door het contactcenter, met als doelstelling makkelijk een update te kunnen doorgeven aan de huisarts.

Moet ik ook rekening houden met mijn HIV-plus status?

Misschien hoor ik daardoor bij een zekere risico groep? Alhoewel mijn CD4 cellen goed zijn (immuunsysteem) en mijn viral-load ondetecteerbaar en mij eigenlijk een gezond mens maakt met een chronische ziekte die onder controle is. Ik voel en ben gezonder dan de gemiddelde mens. Ik bracht ondertussen wel mijn HIV behandelde arts op de hoogte van het Tropisch Instituut te Antwerpen. Hij maakte geen zorgen. Rusten is de boodschap en verder geen speciale andere maatregelen ten opzicht van personen die zonder HIV leven. Mijn HIV is onder controle. Geruststellend om te horen, al was ik me daar zelf al wel van bewust. Ik neem me wel voor, om na dit Corona-avontuur, een specifiek bloedonderzoek te laten verrichten, om mijn immuunsysteem te controleren en ofdat mijn ‘viral load’ nog steeds ondetecteerbaar is. Wel erg belangrijk in mijn situatie als discordant koppel.

Een uur later, na het invullen van het opvolgingsformulier, belde de huisarts mij al op. Nota bene, vanuit haar verloflocatie. Ze overliep samen met mij nogmaals mijn klachten en schreef mij nadien een scan van de thorax (longen) voor. Dit patiënten opvolgingsplatform blijkt zeer zorgvuldig te werken. Ik ging naar de spoeddienst van hospitaal Saint-Pierre te Brussel. Registratie bij het onthaal van de spoeddienst met het voorschrift. En dan in wachtzaal één, om nadien een triage-onderzoek te laten uitvoeren voor verdere opvolging en onderzoeken in het hospitaal. Effectief een beetje later, naar een COVID-afdeling voor verdere onderzoeken en ik dacht ook voor de scan van mijn longen. Ik moest mijn bovenlichaam ontbloten. Kreeg een blauw jasje aan (zie foto) en moest op een bed gaan liggen. Een catheter werd in mijn rechterarm aangebracht. Bloeddruk werd genomen.  Een vingerknijper bekend als saturatiemeters in de medische sector, die het zuurstofverbruik in je spieren meten. Ik stelde veel vragen. Ik doe dit altijd uit nieuwsgierigheid en gewoon om te weten wat ze met mij aan het doen zijn.

Onderzoek Corona

Onderzoek in Covid afdeling

 

Kostprijs van swab-testen en bijkomende onderzoeken?

Wanneer men mijn kamer binnen kwam, was het behandelend personeel steeds gekleed in volledig ‘Corona-proof’ uitrusting, alsof ze een maanwandeling zouden gaan maken. Telkens ze de kamer verlieten, ontmantelde ze zich volledig en gooide ze de totale uitrusting weg. Dat deed me realiseren, wat dergelijk onderzoeken wel niet kosten voor de maatschappij. Mijn bewustzijn over dit onderwerp kwam wederom naar boven. Het is zoals onze HIV medicatie, die totaal door de ziekteverzekering wordt terugbetaald. Dankbaar voor ons Belgisch ziekteverzekeringsysteem.
Ik dacht tevens aan het artikel in De Morgen over de kost van een swap-test en dat alle Coronatesten in België ons ongeveer 1,4 miljoen euro per dag kosten. Ik hoop dat we met z’n allen hierbij stilstaan en Corona niet te onpas gebruiken. Mijn ziel is zuiver. Eerlijkheid begint met eerlijk zijn ten opzichte van jezelf.

Na drie uur wachten. Liggend op een bed, kreeg ik te horen dat ik naar huis mocht. De bloedonderzoeken waren goed. Ik was verbaasd. Prima en fijn dat de bloedonderzoeken goed waren, maar wat met mijn pijn aan de longen. Ik heb geen scan gehad van mijn thorax om mijn longen te onderzoeken. Ik had daar toch een voorschrift voor? Dat was tevens ook de hoofdreden van mijn bezoek aan de spoed? Mijnheer, u mag beschikken. Alle bloedonderzoeken zijn prima. We sturen de resultaten naar uw huisarts. U mag, (lees: moet) naar huis. Ik ben uiteraard naar huis gegaan, zonder CT-scan van de thorax, daar er geen andere oplossing was. Aandringen bleek niets uit te halen.

Verder verloop van mijn toestand.

De dagen daarop bleven de symptomen. Mijn huisarts kon ik niet bellen, daar zij tot en met zondag 27 september op verlof was. Ik sliep vele uren per dag met oog op beterschap. Mocht het verergeren, kon ik mij altijd terug aanbieden op de spoed van het ziekenhuis. Het hoefde gelukkig niet. Symptomen begonnen te verminderen gedurende het weekend. De vermoeidheid bleef echter heel hoog en de spierpijnen verdwenen niet en de hoest bleef zich manifesteren. Wel beterschap met de lopende neus, geen hoofdpijn meer, geen diarree, enz … De lichte longpijn in mijn rechter long, moeten we ook blijven opvolgen.

Maandag 28 september. Eindelijk kan ik mijn toegewezen huisarts telefonisch terug bereiken. Tijd voor grondig overleg en te beslissen wat te doen. Ik had op zondag tevens terug het opvolgingsformulier ingevuld, dat je verkrijgt via SMS 8811 van het patiënten opvolgingsplatform. Op die manier was zij al op de hoogte van de blijvende symptomen. Hoge vermoeidheid, doordringende spierpijnen en de ostentatief blijvende hoest. Deze symptomen duiden er op dat het lichaam nog probeert covid-19-antilichamen aan te maken. Rusten blijft dus de boodschap. Spijtig genoeg impliceert dat ook werkonbekwaamheid. De huisarts adviseert, met nadruk, om niet licht om te springen met Corona. Eens het virus in het lichaam is, moet je het ook volledig uitzieken. Als men vervalt en het Corona-virus terug de bovenhand krijgt, zijn de symptomen wellicht veel erger, dan juist na de incubatietijd van het virus.

Deze week gaat het al een beetje beter met mij. Ik slaap nog steeds gemiddeld 14 uur per nacht. Spierpijnen verminderen. Het is vooral die aanhoudende vermoeidheid die parten speelt en die erop wijst dat het nog helemaal niet over is. De blijvende pijn in mijn longen, moet ik nu wel effectief verder laten onderzoeken. Ik neem vandaag hierover terug contact op met mijn huisarts. Vermoedelijk moet zij er op staan om weldegelijk een scan van de thorax te laten uitvoeren.

Vaccin voor een virus!?

Na veertig jaar onderzoek naar een vaccin voor het HIV virus, is er nog altijd geen vaccin. Wellicht omdat het HIV virus veel complexer is dan alle andere virussen die we kennen en het COVID-19 virus. We moeten er wel van bewust zijn, dat het vinden van een vaccin voor een virus een hele uitdaging is. De huidige vaccins tegen de griep zijn ook maar voor 40% effectief en hoe lang bestaat de griep al niet. Virussen muteren bovendien ook nog eens. Het maakt het extra moeilijk. Groepsimmuniteit opbouwen is wellicht de oplossing, maar dat gaat ook helemaal niet snel. Wat ik met deze paragraaf wil bewust maken, is dat we met virussen zullen moeten leren leven. Verder onderzoek is zo belangrijk.

Wereldwijde HIV cijfers liegen er niet om: (Cijfers bekend gemaakt in juli 2020 door Unaids)

 • Aidsdoden sinds begin van de epidemie: 32,7 miljoen
 • Aidsdoden in 2019: 690.000
 • Aantal mensen met hiv: 38 miljoen
 • Aantal nieuwe infecties in 2019: 1,7 miljoen

Corona-virus treft ieder van ons en eist een collectief bewustzijn:

COVID-19 treft ons allemaal en we zullen er met ons allen door moeten. Met deze blog wil ik zeker het bewustzijn voor het Coronavirus ondersteunen en virussen in het algemeen.
Want Corona pandemie is er momenteel. Er waren er al meerdere voorheen en er zullen er nog komen.

Hieronder een lijst met de belangrijkste moderne influenza-pandemieën:

 • Russische griep (1889-1890)
 • Spaanse griep (1918-1920), wereldwijd, met 500 milj. zieken en 20 tot 100 miljoen doden.
 • Aziatische griep (1957) met een miljoen doden.
 • Hongkonggriep (1968) met 700.000 doden.
 • Mexicaanse griep (van 11 juni 2009 tot augustus 2010) met ten minste 13.763 doden

Huidige pandemieën:

Coronapandemie – Op 11 maart 2020 stelde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) officieel vast dat de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus tot een pandemie heeft geleid.
Eind september 2020 waren er wereldwijd 1 miljoen mensen aan de pandemie overleden.

En zeker niet te vergeten! Hiv/aids – Hoewel de WHO de term ‘wereldwijde epidemie’ gebruikt om hiv te beschrijven, gebruiken sommige wetenschappers de term ‘pandemie’. HIV kent al een voorgeschiedenis in het jaar 1930 en eerder, maar de ziekte stak effectief de kop op als epidemie, eind jaren 1970, begin jaren 1980. Aantal doden sinds begin van de epidemie: 32,7 miljoen

Tot slot

Gelukkig zal het zich voor mij beperken tot enkele weken verplichte rust en werkonbekwaamheid, zonder blijvende gevolgen. Er zijn mensen die er veel erger aan toe zijn. Fijn dat er ook een hoop mensen zijn, die asymptomatisch Corona doormaken en nergens last van hebben. Immuniteit bouw je blijkbaar maar voor een korte tijd op. Als men antilichamen heeft aangemaakt, blijk je slechts voor drie tot vier maanden immuun te zijn. Nadien kan je weer terug besmet worden met COVID-19. Een gouden tip om dus na mijn herstelperiode me nog beter proberen te beschermen om een mogelijk herbesmetting met COVID-19 te voorkomen.

Ik volg omwille van mijn HIV-besmetting sinds augustus 1995 (25 jaar), vele studies van het Tropisch Instituut van Antwerpen op en van de topviroloog Peter Piot. Hij is in maart 2020 zelf ook besmet geweest door het Coronavirus. Zijn verhaal kan je hier lezen: “Topviroloog Peter Piot zelf getroffen door het Coronavirus”  Als Peter Positief, probeer ik het positiever te bekijken dan Peter Piot. Zijn uitspraak in het artikel: “Zonder vaccin zullen we nooit meer normaal kunnen leven” lees ik liever niet. Als je weet dat het ontwikkelen van een 100% werkend vaccin voor een virus haast utopie is.

Laten we hopen dat deze Coronacrisis zo vlug mogelijk voorbij mag zijn of althans onder controle. Leef in het NU en probeer dat te doen zonder te veel angsten.

Positieve groeten,

Peter Positief

 

 

U=U Boodschap Video World Aids Day 2019

U=U Boodschap Video World Aids Day 2019

U=U boodschap op 1 december 2019 World Aids Day  

Continu probeert Peter Positief een riem onder het hart te steken voor mensen die leven met HIV. Dit jaar willen we zeker de belangrijke boodschap van U=U terug onder de aandacht brengen.

U=U betekent, Undetectable = Unstransmittable of in het Nederlands, ondetecteerbaar is onverdraagbaar. Is de virale lading van een HIV positief persoon, ondetecteerbaar, dan kan deze persoon het HIV virus ook niet meer overdragen aan een ander persoon. Zelfs niet tijdens onbeveiligde seks. Een medisch feit dat nu gelukkig sinds 2015 zwaar in de kijker wordt gezet met vele campagnes. Deze campagnes zijn broodnodig om iedereen bewust te maken van dit feit.

Een wereld van verschil! Daarom wil Peter Positief met zijn vriend Eduardo Garcia het ook nog een keer in de kijker zetten als trots U=U koppel en discordant koppel. Eduardo is sero negatief en Peter Dombret, alias Peter Positief, is sero positief.

 

Vragen? Aarzel niet ons te contacteren via onze contactpagina

Positieve groeten,

Peter & Eduardo 

HIV Positief Nieuws – U=U Poster in gewone brasserie te Brussel – Undetectable = Untransmittable of Ondetecteerbaar = Onoverdraagbaar

Ga ik iets drinken in Cafe Orts te Brussel. Totaal geen Gay cafe, maar gewoon een algemene brasserie en zie ik deze poster hangen aan de heren urinoirs.

“Een seropositief persoon met een ondetecteerbare virale lading, omwille van zijn/haar HIV behandeling, draagt het HIV virus niet langer meer over aan anderen”

Mag ik alle organisaties die deze campagne verwezenlijken bedanken! Het verandert gigantisch veel. Stigma wordt hiermee verminderd en met der tijd uit de wereld geholpen. De maatschappij wordt duidelijk geïnformeerd. Heel dankbaar!

De boodschap, die ik ook overbracht en verkondigde in het programma “Komen Eten” op TV VIER eerder dit jaar in de maand april.

Zie hier: https://peterdombret.wordpress.com/…/komen-eten-met-de-uu-…/

Peter Positief

Je vais boire un verre au Café Orts à Bruxelles. Totalement pas un café gay, mais juste une brasserie générale et je vois cette affiche accrochée aux toilette urinoirs.

“Une personne séropositive ayant une charge viral indétectable grâce à son traitement ne transmet plus le VIH.”

Je peut remercier toutes les organisations qui accomplissent ce campagne! Ça change énormément beaucoup. La stigmatisation est ainsi réduite. La société est clairement informée. Très reconnaissant

Peter Positive

I go for a drink at Café Orts in Brussels. Totally not a Gay cafe, but just a general brasserie and I see this poster hanging at the gentlemen urinals.

“A HIV positive person with an undetectable viral load, because of his / her HIV treatment, no longer transfers the HIV virus to others”

May I thank all organizations that accomplish this campaign! It changes a lot. Stigma will be reduced. The society is clearly informed. Very grateful!

Peter Positive

HIV Positief Nieuws – Trouw op PrEP en je bent 100% beschermd tegen HIV infectie

PrEP voorkomt nieuwe hiv-infecties

PrEP is een behandeling voor mensen zonder hiv die een grote kans lopen om besmet te worden. Wat zijn de voor- en nadelen van PrEP? En wat doe je als je gebruik van PrEP overweegt?

Wat?

PrEP is een behandeling voor mensen zonder hiv. Uit studies blijkt dat de medicatie, bij inname volgens de richtlijnen van de arts, overdracht van hiv voorkomt. Het is een pil en wordt verkocht onder de merknaam Truvada. Op termijn zullen ook andere pillen op de markt beschikbaar zijn. Je kan PrEP vergelijken met de anticonceptiepil voor vrouwen, of met een anti-malariabehandeling voor je naar de tropen vertrekt. PrEP ≠ PEP. PEP is een behandeling nadat je mogelijk risico hebt gelopen op hiv. PrEP is een behandeling om te voorkomen dat je hiv oploopt.

Hoe werkt het?

PrEP voorkomt dat het virus CD4-cellen binnendringt. Het kan op 2 manieren ingenomen worden:

 • voor mannen én vrouwen: dagelijks 1 pil op een vast tijdstip dat je zelf kiest.
 • voor mannen: voor en na de seks
 • 2 pillen 2 tot 24 uur voor je anale seks hebt
 • 1 pil om de 24 uur tot 2 dagen na de laatste keer anale seks

PrEP is binnenkort ook beschikbaar via injectie. Men hoeft dan maar om de drie maanden een injectie te nemen van PrEP medicatie en je bent voor drie maanden beschermd. We steven af op een nagenoeg vaccin tegen HIV besmetting, wat zeer heuglijk nieuws is.

Nu nog medicatie om HIV uit ons lichaam te krijgen en we zijn helemaal rond met het verhaal HIV op deze wereld. Laat ons hopen dat dat ook niet zo ver meer af is.

Positieve Groeten,

Peter Positief 

Peter Positief bij Komen Eten op VIER met de ondetecteerbaar is onoverdraagbaar boodschap

Komen Eten 2018 met de U=U boodschap

Komen Eten, Seizoen 2018, eerste afleveringen, met Peter Positief die de U=U boodschap verkondigt voor de maatschappij te sensibiliseren dat, als je seropositief bent en je bent ondetecteerbaar , je niet meer besmettelijk bent voor andere personen!

Een boodschap die heel de maatschappij moeten horen om er zich van bewust te zijn. Een hemels verschil voor alle seropositieve mensen die trouw hun HIV medicatie nemen en hierdoor niet meer besmettelijk zijn en makkelijker een relatie kunnen aangaan met een sero-negatief persoon. Discordante koppels moeten geen schrik meer hebben op een besmetting. Bovendien kan de seronegatieve persoon van het koppel nog extra PrEP nemen. Hierdoor heb je een 200% zekerheid van geen overdacht meer, ook al is dat niet echt nodig als de seropositieve persoon van het koppel een ondectecteerbare virale lading heeft.

Ik doe in de aflevering mijn ‘coming out’ als homo en seropositief zijnde aan de drie andere mede-kandidaten. Ze hadden het homo zijn helemaal niet door, laat staan het seropositief zijn. De bedoeling was om hun reacties te kunnen zien en vastleggen in het programma. Wat blijkt, dat Peter, Peter mocht blijven voor hun met een groot respect voor mijn positieve instelling en dat wordt in de aflevering bezegeld met een ‘groepskunnfel’.  Knuffel is sowieso het handelsmerk van Peter Positief.


Vanaf maandag 16 april haalt VIER zijn beste servies weer uit de kast voor het negentiende (!) seizoen van ‘Komen Eten’. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen zit alvast een man met een bijzonder levensverhaal.

De hoofdingrediënten van ‘Komen Eten’ bestaan ook in het negentiende seizoen nog steeds uit vier Komen Eters die zoals altijd voor tonnen sfeer en gezelligheid zorgen. Ivan Pecnik zorgt dan weer voor de sappige commentaar bij de beelden. Het nieuwe seizoen wordt in gang gezet door Ans (26), Dirk (56), Myriam (40) en Peter (49). Die laatste heeft een opmerkelijk levensverhaal. Peter, die als wellness-, sport- en business coach werkt in Schaarbeek, wordt binnenkort 50 en op dat moment zal hij ook 20 jaar seropositief zijn.​ Toen hij de diagnose te horen kreeg, stond Peter een moeilijke tijd te wachten. Gelukkig liet hij het hoofd niet hangen en gaf hij zijn ziekte een plaats. Peter geniet nu van elke dag en besloot de ‘sero’ te laten vallen. “En zo werd Peter Positief geboren”, vertelt hij.

 

Zie artikel Het Laatste Nieuws – klik hier

Zie ook link naar website van Komen Eten op Vier – Klik hier

 

Herbekijk hier online de aflevering van Komen Eten waar Peter Positief de vertelt over zijn seropositief zijn, maar ondetecteerbare virale lading van het HIV virus en hierdoor niet meer besmettelijk voor andere mensen. Zelfs niet met onbeschermde anale sex of geen enkele andere manier. De U=U of Undetectable = Untransmittable, die een uitermate groot verschil maakt voor mensen die leven met HIV en niet meer besmettelijk zijn voor andere. Een boodschap die iedereen, en niet alleen de seropositieve, een gerustheid geeft om terug met meer vrijheid sex te beleven.

Geniet van de aflevering

 

Peter Positive Artikel op The Body website in New York – The complete HIV/AIDS resource

Mooi artikel op de website http://www.thebody.com in New York – The Complete HIV/AIDS resource

Met dank aan mijn vriend Charles Sanchez

Peter Dombret is positively fit — and not just his pecs.

“I have the burning desire to be a little bit more positive every day,” he said, “and share it out to everyone who needs some help being positive, too.”

Peter, a business owner living with HIV in Brussels, Belgium, has taken his HIV status and turned it into a life philosophy of healthy living and positive energy. In 2014, he published a book about his life, coming out and coming to terms with his HIV. Peter Positief (translated as Peter Positive), was a way for him to tell the story of his life and HIV journey. The book was published in Dutch and promoted in Belgium and the Netherlands via television, radio, newspaper and social media.

Lees het volledige artikel hier – klik hier

Peter Positive 

Positief HIV Nieuws – Seropositieven die trouw op medicatietherapie zijn, worden de nieuwe ‘seronegatieven’!

Het is ondertussen al heel veel gecommuniceerd via de sociale media van officiële instanties, dat seropositieve die heel trouw op een medicatietherapie zijn, eigenlijk de ‘nieuwe sero negatieven’ kunnen benoemd worden. 

Ik, Peter Dombret, ben in augustus 1995, 20 jaar geleden besmet met het hiv virus. Kort na je besmetting en zonder het nemen van hiv antivirale medicatie, ben je heel besmettelijk voor andere mensen door onder andere bloed-bloed contact of enkele andere vormen van seksueel contact. Vervolgens start je met antivirale medicatie om het hiv virus in je lichaam te onderdrukken waardoor en minder virusdeeltjes in je bloed circuleren.  Hierdoor wordt je eigen immuunsysteem minder agressief of niet aangevallen en blijft het gezond overeind.

Een geweldig extra voordeel van het heel therapietrouw  nemen van uw hiv medicatie is, dat je HIV Neutraal wordt of eigenlijk gelijkgesteld wordt als ‘SERO NEGATIEVE status’. Dit betekent dat er zo weinig virus in je bloed circuleert, waardoor je niet meer besmettelijk bent voor andere mensen. Een wezenlijk verschil voor discordante koppels bijvoorbeeld. Koppels waarvan de ene seropositief is en de andere seronegatief. Zij kunnen perfect en intenser met elkaar genieten van hun seksueel leven zonder noodzakelijk een condoom te hoeven gebruiken. Bovendien kan de seronegatieve persoon van het koppel ook nog eens, als extra voorzorg PrEP nemen. Gekend onder de naam Truvada. Medicatie dat een preventieve werking heeft van 97 % (en volgens studies zelfs meer) tegen hiv besmetting.

Bovendien is het een gigantisch voordeel voor hiv plussers die singel zijn. Zij kunnen met minder zorgen, noch panische angst om iemand anders te besmetten, meer van hun seksueel actief leven genieten. Ze hebben tevens ook een minder grote of geen drempel meer om hun sero-status te vertellen aan iemand waar ze echt op verliefd worden en een relatie zouden mee willen beginnen. En plus zal de seronegatieve waarop de hiv plusser die hiv neutraal is, minder snel ongerust zijn en de nieuwe relatie makkelijker een kans geven. Condoomgebruik blijft nog wel ontzettend belangrijk voor alle andere soa’s waarvoor je niet beschermd bent als je een actief seksleven hebt zonder condoom! Belangrijk om daar zeker bij stil te blijven staan.

Lees zeker verder!

Wat is HIV-NEUTRAAL?

Wel het is een nieuwe fijne positieve term, die hiv positieve mensen kunnen gebruiken in hun communicatie over hun status. Een term die meer een meer bekendheid zal krijgen in de LGBT-community die veel rust zal geven. Mogelijkheden creëert om eenvoudiger te genieten van seksuele contacten. Waar dan ook!

Wie hiv heeft, maar succesvol wordt behandeld met hiv-remmers, kan het virus eigenlijk niet meer overdragen. En kan het uiteraard ook niet meer oplopen. Laten we het hiv-neutraal noemen. Er is zelfs een gay-moticonnetje voor.

Hiv-plussers die keurig met alle discipline de hiv-remmers gebruiken, hebben op een gegeven moment een ‘viral load’ die ondetecteerbaar wordt benoemd. Hiv-plussers krijgen de status hiv neutraal. Tevens een geweldige vooruitgang voor discordante koppels (koppel waar een persoon hiv+ is en de andere hiv-) Of als je als hiv negatief persoon verliefd wordt op een hiv positief persoon. De gevoelens kunnen makkelijker primeren boven de rationele gedachte om de relatie eventueel geen kans te geven.

Bij discordante koppels kan dit bovenal nog gecombineerd worden met PrEP. De hiv negatieve persoon van het koppel, kan Truvada nemen waardoor de kans op overdracht eigenlijk tot 200 % wordt beperkt. Bijna 100% door de ondecteerbare virale lading van de hiv+ persoon en bijna 100% door het nemen van Truvada/PrEP door de hiv- persoon. Dit is echt een vooruitgang in wetenswaardigheden door studie’s.

Als persoon zoals ik die 20 jaar seropositief is, ben ik super verheugd deze evolutie te mogen mee maken. Een vaccin zou nog een stap verder zijn en uiteraard uiteindelijk het verbannen van hiv door een genezing maakt de strijd tegen hiv compleet.

Wat is de virale lading?

De virale lading (viral load) is het aantal kopieën van het hiv-virus per milliliter bloed. De virale lading is naast het aantal CD4-cellen de belangrijkste aanwijzing in de opvolging van een hiv-infectie.

Wanneer is een virus ondetecteerbaar?

Een virus is ondetecteerbaar wanneer er minder hiv-virus per milliliter in het bloed aanwezig is dan de gevoeligheid van de specifieke test op de virale lading toelaat. In het geval van hiv is dit tussen de 20 en 50 per milliliter bloed. Dit wil echter niet zeggen dat er geen hiv meer in je lichaam circuleert. Het virus zit nog wel ‘verstopt’ in de hersenen en het beenmerg. Maar het is niet meer actief.
Meer dan 80% van de mensen met hiv die op medicatie staan en worden opgevolgd in aidsreferentiecentra in België, heeft een ondetecteerbare lading. Ter vergelijking: mensen met hiv die niet behandeld worden, kunnen een virale lading hebben van meer dan 50.000 tot zelfs over het miljoen virusdeeltjes per milliliter bloed.

Ben je nog besmettelijk als je virale lading ondetecteerbaar is?

Nauwelijks of niet. Als je ondetecteerbaar bent, heb je zo weinig virus in je bloed dat je nog nauwelijks besmettelijk bent voor anderen door een onbeschermd seksueel contact. Dit medisch succesverhaal is te danken aan de steeds efficiënter wordende hiv-medicatie die momenteel voorhanden is. Zolang je die medicatie correct inneemt en je niet besmet bent met een andere soa, kan het virus blijvend onderdrukt worden.

“Ik ben zelf heel blij dat ik al jaren toegang heb tot hiv-remmers en mijn virale lading, al meer dan tien jaar ondetecteerbaar is onder de 20 kopies virussen per milliliter bloed. Ik mag met met alle positiviteit HIV-NEUTRAAL benoemen of zelfs gelijkgesteld aan HIV Negatief. Een hele opluchting. Ik kan in alle vrijheid bewegen en seksualiteit beleven. Als de term hiv neutraal nog bekender worden in de LGBT-community is het meer dan fijn om over je hiv neutrale status te uiten.

Peter Positief

Lees ook volgende officiële artikelen:

hiv neutraal

Peter Positief boekrecensie – Humanistisch-Vrijzinige Vereniging

Auteur: Peter Dombret
Uitgeverij:  Peter Dombret en vzw Epo, Berchem, 2015
ISBN: 978 94 6267 048 8

Het is het debuutboek van de auteur.  Per verkocht exemplaar van dit boek gaat 1 euro naar de Hiv Vereniging België.

Peter Dombret ontdekt en verkent zijn identiteit als homofiel en brengt met dit werk een inspirerend beeld van zijn positieve levensingesteldheid en wilskracht.  Het boek leest als een vrolijke en vrijmoedige film.  Het is het verhaal van iemand die nieuwsgierig en met volle teugen alles uit zijn leven haalt.  Het is het relaas van een mens van vlees en bloed achter de statistieken en de wetenschap, van een geboren optimist die blijft dromen.  Peter struikelt niet over de obstakels van een leven met HIV.  Hij wil bewijzen dat HIV genormaliseerd kan worden.  In de jaren ‘80 waren HIV en aids immers heel erg zichtbaar in het homomilieu en kwamen in een taboesfeer terecht.  Met deze sterke getuigenis doorbreekt Dombret het stilzwijgen en inspireert hij anderen om zijn voorbeeld te volgen en elkaar te steunen.

Het boek bevat een voorwoord, inleiding, vier delen onderverdeeld in hoofdstukken, nawoord, dankwoord, bijlage over HIV, verder lezen en contactadressen.  De paperback- een formaat A5 – telt 226 pagina’s.

Het voorwoord van de voorzitter van HIV-België, is enorm lang: het bedraagt niet minder dan 16 pagina’s.  Gepleit wordt voor een grotere inspanning tot preventie.

Peter Dombret is een long term survivor.  26 jaar geleden kwam hij uit de kast als homo en sinds 20 jaar is hij besmet met HIV.  Geen enkele tegenslag in zijn leven weerhoudt hem ervan om nieuwe kansen te creëren, risico’s te nemen en voluit voor het leven te gaan.  Dat blijkt niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Dombret meent dat HIV in België en Nederland geen taboe meer is.  Toch is homofilie pas in 1990 geschrapt als geestesziekte door de Wereldgezondheidsorganisatie!  Men wordt als homo geboren, maar moet het zelf ontdekken, aldus de auteur.
Homofobie wordt vaak ingegeven door culturele en maatschappelijke aspecten.

Dit boek verschaft veel inzicht in de homoproblematiek in het algemeen en bijzonder in HIV.

Ook informatie over de strafwetgeving in verband met HIV-besmetting, schuldsaldoverzekeringen, discordante relaties, sporten en andere relevante onderwerpen komen aan bod.
Zijn verhaal besluit met: “Open de ogen en de mond voor aids ze sluit”
Hij hoopt dat zijn positieve kijk zich in de maatschappij als een virus mag verspreiden, want het wordt tijd dat HIV als stigma en taboe volledig uit de wereld verdwijnt.

De hoofdbrok van het boek verhaalt zijn leven met alle hoogtes en laagtes die de auteur heeft doorgemaakt, maar vooral dat hij altijd positief is gebleven.  Het leest heel boeiend en is daarbij licht van toon.  Er zijn telkens kaderteksten opgenomen met educatieve informatie en andere aspecten van homoseksualiteit.  Eveneens wordt er statistisch materiaal gegeven.
De levensloop van Peter en zijn partners is trouwens ook zeer interessant op gebied van werk om den brode.  Ook deze HIV-besmette man vindt dat elke mens de opdracht heeft om toch het beste uit zijn leven te halen.

De eerste aanzet tot dit boek was om alle seropositieve mensen in België en Nederland een hart onder de riem steken.  Aangezien in België vrijwel alle kosten voor HIV door de gemeenschap gedragen worden, wil Dombret hiermee die maatschappij iets teruggeven.

In het nawoord tenslotte wordt een hele waslijst opgegeven van andere initiatieven die Peter Dombret in dat verband nog in petto heeft.  Zeer aan te raden lectuur voor iedereen.

Willy Raats

EPOU_15_cover peter positief.indd

Altijd blijven doorgaan! Peter Positief

Doorgaan!  Altijd blijven doorgaan, was zijn gouden raad!

Ik moet terug denken aan een ontmoeting met een goede vriend van ons. Een zeer succesvol man. Heel positief ingesteld.

Hij is onze notaris. We zien hem telkens met een paar jaar ertussen. We handelen de zaken af waarvoor we een afspraak met hem hebben, maar praten ook wederzijds vlug alles bij. We praten ook over de verschillende zakelijk uitdagingen die we zijn tegen gekomen. Vaak kan hij koppelen met goede raad.

Ik geef ook mijn boek Peter Positief cadeau en verklapte de belangrijkste inhoud ervan.

Toen kwam zijn gouden raad: “Om succesvol en gelukkig te zijn, is het altijd blijven doorgaan”. Gewoon blijven doorgaan, zei hij.

Een uitspraak waar ik regelmatig aan terug denk.

Always Be Positive. Beautiful reminder.

Peter Positief

volgende hoofdstuk

%d bloggers liken dit: