Positief HIV Nieuws – Ik ben HIV Neutraal!

Wat is HIV-NEUTRAAL?

Wel het is een nieuwe fijne positieve term, die hiv positieve mensen kunnen gebruiken in hun communicatie over hun status. Een term die meer een meer bekendheid zal krijgen in de LGBT-community die veel rust zal geven. Mogelijkheden creëert om eenvoudiger te genieten van seksuele contacten. Waar dan ook!

Wie hiv heeft, maar succesvol wordt behandeld met hiv-remmers, kan het virus eigenlijk niet meer overdragen. En kan het uiteraard ook niet meer oplopen. Laten we het hiv-neutraal noemen. Er is zelfs een gay-moticonnetje voor.

Hiv-plussers die keurig met alle discipline de hiv-remmers gebruiken, hebben op een gegeven moment een ‘viral load’ die ondetecteerbaar wordt benoemd. Hiv-plussers krijgen de status hiv neutraal. Tevens een geweldige vooruitgang voor discordante koppels (koppel waar een persoon hiv+ is en de andere hiv-) Of als je als hiv negatief persoon verliefd wordt op een hiv positief persoon. De gevoelens kunnen makkelijker primeren boven de rationele gedachte om de relatie eventueel geen kans te geven.

Bij discordante koppels kan dit bovenal nog gecombineerd worden met PrEP. De hiv negatieve persoon van het koppel, kan Truvada nemen waardoor de kans op overdracht eigenlijk tot 200 % wordt beperkt. Bijna 100% door de ondecteerbare virale lading van de hiv+ persoon en bijna 100% door het nemen van Truvada/PrEP door de hiv- persoon. Dit is echt een vooruitgang in wetenswaardigheden door studie’s. Als persoon zoals ik die 20 jaar seropositief is, ben ik super verheugd deze evolutie te mogen mee maken. Een vaccin zou nog een stap verder zijn en uiteraard uiteindelijk het verbannen van hiv door een genezing maakt de strijd tegen hiv compleet.

Wat is de virale lading?

De virale lading (viral load) is het aantal kopieën van het hiv-virus per milliliter bloed. De virale lading is naast het aantal CD4-cellen de belangrijkste aanwijzing in de opvolging van een hiv-infectie.

Wanneer is een virus ondetecteerbaar?

Een virus is ondetecteerbaar wanneer er minder hiv-virus per milliliter in het bloed aanwezig is dan de gevoeligheid van de specifieke test op de virale lading toelaat. In het geval van hiv is dit tussen de 20 en 50 per milliliter bloed. Dit wil echter niet zeggen dat er geen hiv meer in je lichaam circuleert. Het virus zit nog wel ‘verstopt’ in de hersenen en het beenmerg. Maar het is niet meer actief.
Meer dan 80% van de mensen met hiv die op medicatie staan en worden opgevolgd in aidsreferentiecentra in België, heeft een ondetecteerbare lading. Ter vergelijking: mensen met hiv die niet behandeld worden, kunnen een virale lading hebben van meer dan 50.000 tot zelfs over het miljoen virusdeeltjes per milliliter bloed.

Ben je nog besmettelijk als je virale lading ondetecteerbaar is?

Nauwelijks of niet. Als je ondetecteerbaar bent, heb je zo weinig virus in je bloed dat je nog nauwelijks besmettelijk bent voor anderen door een onbeschermd seksueel contact. Dit medisch succesverhaal is te danken aan de steeds efficiënter wordende hiv-medicatie die momenteel voorhanden is. Zolang je die medicatie correct inneemt en je niet besmet bent met een andere soa, kan het virus blijvend onderdrukt worden.

Ik ben zelf heel blij dat ik al jaren toegang heb tot hiv-remmers en mijn virale lading ondetecteerbaar is onder de 20 kopies. Ik mag met met alle positiviteit HIV-NEUTRAAL benoemen. Een hele opluchting. Ik kan in alle vrijheid bewegen en seksualiteit beleven. Als de term hiv neutraal nog bekender worden in de LGBT-community is het meer dan fijn om over je hiv neutrale status te uiten.

Peter Positief

hiv neutraal

Positief HIV Nieuws – Let’s Talk About PrEP. June 16, 2015 By Davey Wavey

This is a blog about health and fitness. And when it comes to your health, being proactive against disease and affliction is of paramount importance.

And that’s why I want to talk about PrEP.

“At a certain point, we need to recognize that condom campaigns and HIV education aren’t enough”. 

“We need a new tool and PrEP can be part of the answer.”

And before anyone else mentions it, no this is not a sponsored post. This is an honest and open conversation that our community needs to be having.

First things first, PrEP is short for “pre-exposure prophylaxis,” and it involves the practice of using drugs like Truvada to prevent HIV infection. For high risk communities (i.e., sexually active gay or bisexual men), some doctors are prescribing this treatment to reduce risk of HIV infection. When taken as recommended, studies show that it can be up to 99% effective.

So is PrEP right for you? That’s something that only you and your doctor can decide. There’s a lot to consider, including risk factors, side effects, the fact that PrEP doesn’t guard against other STDs and, unfortunately, price. Truvada is expensive (roughly $1,500 per month) but it can be covered by insurance and there is a co-pay assistance program.

It’s estimated that about 500,000 people in the United States are potentially good candidates for PrEP. But according to PBS New Hour:

So why has PrEP been so slow to catch on?

There are probably a number of factors. For one, a lot of people don’t know about PrEP. It isn’t currently being actively marketed and, for whatever reasons, people don’t seem to be talking about it. There’s also a layer of stigma. I’ve heard PrEP referred to as the “slut pill.” People who proactively prioritize their health shouldn’t be shamed; they should be celebrated and emulated.

At a certain point, we need to recognize that condom campaigns and HIV education aren’t enough. HIV infections continue to rise. We need a new tool and PrEP could be part of the answer.

“At the end of the day, gay and bisexual men are at high risk for HIV infection. And here is a treatment that dramatically cuts that risk. For me, it’s as simple as that.”

Peter Positief
gaykoppel

Positief HIV Nieuws – Ondetecteerbare viral load en besmettelijkheid.

Ondetecteerbare viral load en besmettelijkheid

Het is ondertussen al meer en meer dan duidelijk wanneer je onder de 20/50 copies zit met virusdeeltjes (of ondetecteerbaar), men als seropositief persoon niet meer besmettelijk is voor seronegatieve personen. Weliswaar met enkele voorwaarden die in het artikel hieronder omschreven worden. Hier zal dit jaar 2015 en in de komende jaren nog meer duidelijkheid overkomen.
Een duidelijk feit dat ART (Antiretroviral treament) een ideale preventie betekent. Een duidelijk boodschap dat alle HIV Positieve personen zo snel mogelijk moeten kunnen opstarten met medicatie om die viral load ondetecteerbaar te maken. Een hele verlossing om seks meer in alle vrijheid te kunnen beleven. Een hele opluchting voor bestaande en beginnende serodiscordante koppels. Samen in combinatie met Truvada, geeft die een 100 % + 100 % bescherming tegen overdracht ! Met andere woorden 200 % zekerheid !

Het doel van de behandeling tegen hiv is een ondetecteerbare viral load. Dit betekent niet dat je van hiv genezen bent. Het wil zeggen dat de combinatie van de door jou gebruikte hiv-remmers het vermogen van het hiv-virus om zich te reproduceren in die mate heeft verminderd dat er slechts een hele kleine hoeveelheid virus in je bloed gemeten kan worden.

De behandeling tegen hiv verlaagt ook de hoeveelheid virus in andere lichaamssappen, zoals sperma en vaginaal vocht.

Er is op dit moment veel discussie gaande over hoe besmettelijk iemand is die hiv-remmers gebruikt ten opzichte van zijn of haar sekspartner(s). Begin 2008 publiceerden een aantal vooraanstaande Zwitserse hiv-deskundigen een rapport, waarin staat dat personen die hiv-remmers gebruiken en een ondetecteerbare viral load hebben niet in staat zijn het hiv-virus via seksueel contact over te dragen op voorwaarde dat:

  • hun viral load tenminste zes maanden lang ondetecteerbaar is geweest;
  • ze geen seksueel overdraagbare aandoeningen hebben;
  • ze hun medicatie volgens voorschrift innemen.

Dit rapport heeft veel stof doen opwaaien en kon op weinig openlijke steun van onderzoekers en medici rekenen. Ook werd erop gewezen dat het onderzoek, dat de basis vormde voor het rapport, werd uitgevoerd onder heteroseksuele koppels en keek naar vaginale seks. Over hiv, viral load en anale seks bestaat weinig bewijs.

De heersende opvatting, echter, is dat de behandeling tegen hiv het risico op overdracht verkleint. Een aantal onderzoekers is echter van mening dat er nog steeds sprake is van een risico, zelfs als iemand hiv-remmers gebruikt en hij of zij een lage viral load heeft.

Waarschijnlijk zal de discussie rondom dit controversiële onderwerp nog even voortduren. Je kunt de laatste stand van zaken over het onderzoek naar viral load en besmettelijkheid vinden op de website van de NAM, aidsmap.com.

(Bron: Aidsmap.com)

Bekijk ook een iets ouder YouTube filmpje waar men ook nog iets genuanceerder is en spreekt over 92% á 96% minder kans op besmetting. Dit jaar en zeker in de jaren 2016 en 2017, zal duidelijk worden dat er geen besmettingsrisico niet meer is. Met niet detecteerbare viruslading er geen overdracht van HIV mogelijk is.

 

Nog vragen? Aarzel niet om Peter Positief rechtstreeks te mailen en/of bellen.
Spoor mensen aan die baat hebben bij het volgen van deze blog, om via de website hun volgen te laten opgeven.

Positieve groeten,

Peter Positief

Positief HIV Nieuws – Stop HIV? De Truvada Revolutie!

Peter Positief volgt vooral de positieve ontwikkelingen die HIV uit het schrikbewind haalt. Er is een duidelijke positieve evolutie met een hoge snelheid aan de gang. Hier wordt vaak te weinig over vermeld!

De komende jaren 2016 en 2017 zal er veel meer zekerheid komen over ontwikkelingen die we nu eigenlijk al weten. Doch niet iedereen durft uit te spreken. Met mijn positieve kijk, durf ik wel die tip van de sluier op te lichten.

Deze feiten geven nu al een verlichtend gevoel. Let wel! Ik hou niet van goed nieuws show dat niet gebaseerd is op ver gevorderde wetenschappelijke informatie. Dat is niet mijn stijl. HIV Plussers kunnen hier heel slecht op reageren. Sommige nemen door dergelijk nieuws onverstandige beslissingen.

The Truvada Revoltion! Graag post ik hieronder drie YouTube filmpjes die mijn positiviteit bevestigen. Er zijn wereldwijd en in Europa reeds studies afgebroken, omwille van overtreffende positieve resultaten van Truvada. Er zijn bewijzen dat het aantal nieuwe besmettingen met deze reeds bestaand en goedgekeurde medicatie, tot nihil kunnen herleid worden.

Wat evenals primeert is de vrijheid van seksbeleving en de vrijheid van nieuwe serodiscordante relaties, die zonder angst kunnen ontspruiten. Noch angst van de HIV negatieve persoon in de relatie om besmet te worden. Noch de doodsangst van de seropositieve in dergelijke serodiscorante relatie om zijn/haar partner te besmetten. Deze angst is vaak nog groter en intenser.

Vandaar dat ik graag deze sluier over Truvada wil lichten. Vele seropositieven en seronegatieven gaan hier de kijk op een nieuwe relatie mee hervormen. HIV negatieve die echt verliefd worden op een HIV positief persoon kunnen hun gevoel de vrije loop laten. Niet blokkeren. Niet de seropositieve een blauwte laten oplopen. Maar intens hun verliefheid en liefde beleven op alle vlak. Informeer jullie bij een HIV dokter!

“Kennis is het meest krachtige om de wereld te veranderen!”

Bekijk hieronder de drie delen van de YouTube filmpjes over The Truvada Revolution! Veel kijkplezier met deze  waardevolle YouTube movies!

Deel I – The end of HIV? The Truvada Revolution – Part 1

Deel II – Stopping HIV! The Truvada Revolution – Part 2

Deel III – Ending the HIV Epidemic! The Truvada Revolution – Part 3

Deel deze fantastische blog met positieve statements over Truvada. Spoor mensen die hier behoefte aan kunnen hebben om mijn blog te volgen! Eenvoudig via deze website op volgen klikken en de procedure doorlopen.

We willen toch allemaal een stuk positiever in het leven staan!

Enthousiaste Positieve Groeten,

Peter Positief

Boek over het leven met HIV – Hallo Intieme Vrienden

Peter Positief “Niet zomaar een boek over HIV!

“Peter Positief in tien seconden”

Peter Dombret is een long term survivor, zoals dat heet. Ruim 25 jaar geleden kwam hij uit de kast als homo en 20 jaar geleden werd hij opzettelijk besmet met hiv, destijds praktisch een doodvonnis. Maar er zijn meer heftige gebeurtenissen die zijn leven op zijn kop zetten. Peter Positief doet zijn bijnaam eer aan: de slachtofferrol past hem niet. In het gelijknamige boek lees je zijn openhartige levensverhaal. Met zijn positieve instelling ziet hij iedere belemmering als een kans om alles uit het leven te halen en inspireert hij iedereen om zich heen.

‘Positief! Laat die sero maar vallen,’ is Peters motto.

Doelgroep

Primaire doelgroep

De primaire doelgroep voor dit boek is de volledige ‘LHBT-gemeenschap‘; lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. Voor deze doelgroep blijven onderwerpen als ‘uit de kast komen’ en ‘hiv’ brandend actueel.

De seropositieve homoseksuelen bevinden zich binnen deze specifieke doelgroep.

In cijfers uitgedrukt, ziet de doelgroep er als volgt uit:

Land Aantal LHBT Aantal homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen Aantal mensen met hiv Aantal homoseksuelen met hiv
Nederland 11% van de bevolking
Bijna 2 miljoen mensen
6% van de bevolking

Ruim 1 miljoen mensen

Ongeveer
25 duizend mensen
Ruim 16 duizend mensen

 

België Ruim 725 duizend mensen Ruim 400 duizend mensen Ruim
10 duizend mensen
Bijna 6,4 duizend mensen

* Uitgangspunt voor België is het Nederlandstalige deel: 11,2 miljoen inwoners, waarvan 60% Nederlandstalig is. En voor Nederland: 16,8 miljoen inwoners. schattingen zijn gemaakt op basis van cijfers van de volgende bronnen:

De totale groep die zich (ook) aangetrokken voelt door mensen van hetzelfde geslacht, is nog groter dan bovenstaande groep. 18% van de vrouwen zegt zich (ook) seksueel aangetrokken te voelen tot vrouwen en 13% van de mannen zegt zich (ook) seksueel aangetrokken te voelen tot mannen. Verder heeft 13% van de volwassen vrouwen en mannen wel eens seks gehad met iemand van hetzelfde geslacht (Keuzenkamp e.a., 2012).

Secundaire doelgroep

Tot de secundaire doelgroep behoren de directe familie en naasten van de ‘holebigemeenschap’.
Als we ervan uitgaan dat minimaal drie personen uit de directe omgeving van bovenstaande doelgroep zich zeer betrokken voelen bij dit onderwerp, komt de secundaire doelgroep ten minste uit op ruim 4 miljoen potentiële lezers.

Vanzelfsprekend is de groep sympathisanten, vrienden en kennissen van homoseksuelen en seropositieven vele malen groter.

Tertiaire doelgroep

Daarnaast zijn er tal van mensen die zich niet direct betrokken voelen bij de doelgroep, maar die wel houden van autobiografische boeken die controversiële onderwerpen aansnijden. Of die zich graag laten inspireren door positief ingestelde mensen. Ook dit is een serieus aantal potentiële lezers.

Veel leesplezier!

Peter Positief

Holebivriendelijke samenleving. Uitdaging in onze opvoeding!

Een holebivriendelijke samenleving begint in de basisschool! Naar mijn mening zelfs eerder!

Ik las vandaag op Facebook fantastisch nieuws dat Steven De Baerdemaeker​ en zijn collega’s die hierover vormingen geven op de scholen voor een jaar langer zijn benoemd!

Lees hier meer over op http://cavaria.be/vormingen/onderwijs

genderloos opvoeden

Het stelt mij geweldig optimistisch. Diversiteit! Een fijne uitdaging in onze opvoeding!

Peter Positief – Peter BE+

Hiv uit de kast campagne om stigma te bestrijden!

Hello Gorgeous – Positief leven met HIV

Samen met de Hiv Vereniging Nederland (HVN) plant stichting hello gorgeous een Hiv uit de kast campagne. Een landelijke campagne om hiv positief zichtbaar te maken en vooroordelen te bestrijden.

Dit doen we door de inzet van mensen met hiv zelf. Geen fotomodellen maar rolmodellen.

De campagne gaat lopen van oktober tot december. Naast een website en print- en postercampagne wordt er ook een speciaal event georganiseerd op 1 december in samenwerking met Lovedance.

Meer over deze campagne zul je in de komende maanden hier kunnen lezen. Lees meer

HIV-uit-de-kast-logo--700x350

Hello Gorgeous – Hiv uit de kast campagne om stigma te bestrijden!

 

Boek Peter Positief – HIV – Auteur Peter Dombret

Boek Peter Positief – Biografisch werk
‘Haal alles uit de kast als homo met HIV’
‘Auteur Peter Dombret’

“Boek over Peter’s jeugdjaren, gecombineerd met coming-out homo en later ook uit de kast met HIV”

Peter is een long term survivor, zoals dat heet. Ruim 25 jaar geleden kwam hij uit de kast als homo en 20 jaar geleden werd hij opzettelijk besmet met hiv, destijds praktisch een doodvonnis. Maar er zijn meer heftige gebeurtenissen die zijn leven op zijn kop zetten. Peter Positief doet zijn bijnaam eer aan: de slachtofferrol past hem niet. In het gelijknamige boek lees je zijn openhartige levensverhaal. Met zijn positieve instelling ziet hij iedere belemmering als een kans om alles uit het leven te halen en inspireert hij iedereen om zich heen.

‘Positief! Laat die sero maar vallen,’ is Peters motto.

Boek komt uit tussen 11 oktober 2015, international coming-out day en 01 december 2015, Wereld Aidsdag. Ik zal ook als auteur op de boekenbeurs staan. Daar krijgt het boek ook nog extra aandacht met de pers en een debat samen met Frankie Devuyst van HIV Vereringing België.

Het boek wisselt persoonlijke ervaringen af met feiten en onderzoeken. Onder meer over:

– homoseksuele identiteitsontwikkeling
– seksuele ontwikkeling van jongeren
– coming-out
– seks buiten de relatie in homo- en heterorelaties
– opzettelijke besmetting met hiv, inclusief strafwetgeving op dit gebied
– leven als discordant koppel (één partner met en één zonder hiv)
– medicatie en begeleiding van seropositieven

Koop het boek en lees het aangrijpend maar positief verhaal.

Doelgroep is niet enkel de LGBT-community en HIV Plussers.

– Primaire doelgroep: De primaire doelgroep voor dit boek is de volledige ‘LHBT-gemeenschap‘; lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. Voor deze doelgroep blijven onderwerpen als ‘uit de kast komen’ en ‘hiv’ brandend actueel.

– Secundaire doelgroep: Tot de secundaire doelgroep behoren de directe familie en naasten van de holebigemeenschap’.Als we ervan uitgaan dat minimaal drie personen uit de directe omgeving van bovenstaande doelgroep zich zeer betrokken voelen bij dit onderwerp, komt de secundaire doelgroep ten minste uit op ruim 4 miljoen potentiële lezers.

–  Tertiaire doelgroep: Daarnaast zijn er tal van mensen die zich niet direct betrokken voelen bij de doelgroep, maar die wel houden van autobiografische boeken die controversiële onderwerpen aansnijden. Of die zich graag laten inspireren door positief ingestelde mensen. Ook dit is een serieus aantal potentiële lezers.

HIV lijkt nog voor velen een ‘ver van hun bedshow’, maar het belangt iedereen aan. Laten we HIV uit de wereld helpen. Niet alleen voorbehoedsmiddelen of een vacin. Oplossen en de wereld HIV-vrij maken is niet alleen een droom. Het is een maatschappelijke DOEL!

Ontdek en bekijk de Canvas documentaire ‘The Bloody Truth’ op de website van het boek “Peter Positief” Klik hier en:  ontdek meer

‘The Bloody Truth’

Naar aanleiding van Wereldaidsdag (1.12) programmeert Canvas op donderdag 4 december ‘The Bloody Truth’, een nieuwe, door Canvas gecoproduceerde documentaire over de oorsprong van het HIV-virus en zijn uitbraak tot pandemische proporties. De film toont hoe een team van wereldvermaarde wetenschappers, onder wie de Vlaming Dirk Teuwen, het HIV-virus, anders dan tot nu toe werd aangenomen, kon traceren tot in het oerwoud van Kameroen in 1908. Ze ontdekten ook een directe link met de koloniale geschiedenis van Centraal Afrika. Hun bevindingen werpen een nieuw licht op de verspreiding van dodelijke virussen, zoals nu ook Ebola.

Zes op de tien Belgen weten niet hoe je aids krijgt!

Zes op de tien Belgen weten niet hoe je aids krijgt
Bron: HIV Vereniging België –  Frankie Devuyst

Aids krijg je door iemand op de mond te kussen of via een muggenbeet. Nonsens natuurlijk, maar veel mensen beseffen dat niet. Nieuw onderzoek toont aan dat liefst zes op de tien Belgen niet weten hoe je aids oploopt.

Een derde van de Belgen ouder dan vijftien jaar denkt dat je aids kunt oplopen door een muggenbeet. Dat het slecht is gesteld met de basiskennis over de ziekte, blijkt uit een nieuw rapport over de Gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid (WIV). Nochtans raken in ons land elke dag drie mensen besmet met hiv en hoewel er medicijnen zijn die leven met hiv draagbaarder maken, blijft het een ongeneeslijk virus waar je levenslang pillen voor moet nemen.

Uit de studie blijkt ook dat de situatie verslechtert: in vergelijking met 2008 hebben minder Belgen een correcte kennis over hiv. “Sinds er medicijnen zijn, denken we dat de ziekte niet meer zo belangrijk is”, zegt Stefaan Demarest van het WIV. “Daarom wordt er minder aandacht aan besteed en dat leidt tot meer misverstanden.” Dat we zo weinig weten over de risicofactoren is gevaarlijk, zegt het WIV. “Als mensen geïnfecteerd raken, is het belangrijk dat ze zo snel mogelijk medicatie krijgen. Wie hiv oploopt, merkt daar in het begin weinig of niets van. Mensen denken ook zelden spontaan aan aids, zeker als de aandacht voor ziekte en gevaren afneemt”, zegt Jesikka Deblonde.

Meer informatie vindt u in de samenvatting van het rapport en het volledige rapport. Lees meer

Bron: Gazet van Antwerpen – Lees hier

Kennis over hiv voor verbetering vatbaar!

Kennis over hiv voor verbetering vatbaar!
(Bron: Sensoa – Nieuws)

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) bracht begin april 2015 een nieuw rapport uit gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2013, deze keer over de kennis van de bevolking over hiv en aids. Het rapport schoof de volgende kernpunten naar voor:

– In de bevolking van 15 jaar en ouder bestaan er nog steeds foute percepties over de overdracht van Hiv/aids: 63% van de bevolking heeft hierover ten minste één foute perceptie.

– Personen van 15 jaar en ouder zijn over het algemeen goed op de hoogte over de veilige methoden om zich tegen Hiv/aids te beschermen. Alarmerend is echter dat ze niet goed inschatten welke strategieën onveilig zijn om zich tegen Hiv te beschermen.

– Slechts 48% van de bevolking schat de ernst en de ongeneeslijkheid van Hiv/aids correct in.
6% van de bevolking van 15 jaar en ouder geeft aan in de 12 maanden voorafgaand aan de enquête een Hiv-test te hebben laten uitvoeren. Een volgehouden sensibilisering rond Hiv/aids is nodig voor twee bevolkingsgroepen: jongeren en laagopgeleiden. Inwoners van het Vlaams Gewest hebben een minder goede kennis over Hiv/aids.

– 6% van de bevolking van 15 jaar en ouder geeft aan in de 12 maanden voorafgaand aan de enquête een Hiv-test te hebben laten uitvoeren.

– Een volgehouden sensibilisering rond Hiv/aids is nodig voor twee bevolkingsgroepen: jongeren en laagopgeleiden.

– Inwoners van het Vlaams Gewest hebben een minder goede kennis over Hiv/aids.

Sensoa heeft een aantal kanttekeningen bij de conclusies die uit de resultaten worden getrokken.

Kennis impliceert niet noodzakelijk gedrag

Kennis is maar één element. Er is echter geen rechtstreekse link tussen gewenst gedrag en kennis. Kennis is een belangrijke factor, maar minstens even belangrijk zijn attitudes, vaardigheden en omgevingsfactoren. Voelen mensen zich in staat om de seksuele voorgeschiedenis binnen een nieuwe partnerrelatie te bespreken? Kunnen jongeren onderhandelen over wat ze wel of niet willen in hun seksuele relatie? Durven ze een condoom ter sprake te brengen? Op deze vragen biedt de gezondheidsenquête geen antwoord. Nochtans zijn deze factoren even belangrijk voor het stellen vaneen bepaald gedrag. Twee illustraties:
Kennis neemt toe met het opleidingsniveau, maar dat opleidingsniveau speelt dan weer niet als het gaat over de mate waarin een hiv-test de afgelopen 12 maanden werd aangevraagd. En, het ontbreken van kennis is maar één van de elementen die tot discriminatie van mensen met hiv kan leiden. Ook goed geïnformeerde mensen kunnen panikeren als hun kinderen in een klas zitten met een seropositief klasgenootje.

Wie loopt het meest risico?

De gezondheidsenquête levert geen gegevens aan over seksuele voorkeur en etnische achtergrond. Daardoor kunnen we op basis van enkel de enquête niet nagaan of de kennis beter is bij de groepen die het meest risico lopen, of juist niet. Zijn het de mensen die het meeste risico lopen die zich laten testen, of degene die denken dat je van eenzelfde glas te drinken kan besmet worden? Jongeren en laagopgeleiden worden naar voor geschoven als doelgroepen voor de sensibilisering. Deze conclusie houdt echter geen rekening met epidemiologische gegevens, andere persoonlijkheidskenmerken, de relationele context en omgevingsfactoren die niet werden bevraagd.

Vlaanderen versus Wallonië?

Het rapport stelt dat het opmerkelijk is dat de kennis over hiv/aids lager is in het Vlaamse Gewest dan in het Waalse Gewest. Maar dat blijkt vooral bij oudere leeftijdsgroepen, in de jongere leeftijdscategorieën (15-44 jaar) lijken de cijfers vergelijkbaar met het Waals Gewest. Dat is ook aannemelijk. Franstalig België heeft er tot voor kort voor gekozen om campagnes vooral te voeren via de massamedia, naar een algemeen publiek. Aan Vlaamse kant gingen de preventie-inspanningen rond hiv vooral naar doelgroepen waar hiv het meest voorkomt, namelijk bij mannen die seks hebben met mannen en Sub Saharaanse Afrikaanse migranten. Voor deze doelgroepen voorziet Sensoa (en HIV-SAM) een doelgroep specifieke aanpak, waarin de preventie van hiv wél op de voorgrond staat.

Banalisering van hiv

Sensoa vindt het niet verwonderlijk dat de het aantal mensen dat denkt dat hiv/aids een ernstige en ongeneeslijke ziekte is, op tien jaar tijd van 83% naar 78 % is gedaald. In deze periode verschenen, vooral in Vlaanderen, vele berichten over verbeterde medicatie en veel getuigenissen van mensen met hiv over hoe dit hun levenskwaliteit ten goede is gekomen. Van ‘banalisering’ van hiv is echter geen sprake. Het feit dat ondanks deze berichten nog steeds bijna vier vijfde van de bevolking hiv/aids als een ernstige en ongeneeslijke ziekte ziet, illustreert volgens ons het tegenovergestelde.

Conclusie

De cijfers over de kennis over hiv bij de algemene bevolking zijn een nuttig stukje van de preventiepuzzel. Ze geven inzicht in een aantal misvattingen onder de bevolking en de evolutie van de kennis rond hiv doorheen de jaren. Ze laten ons ook toe om na te gaan in welke leeftijdscategorieën de kennis het hoogst of het laagst is. Het rapport houdt opnieuw een pleidooi voor een volgehouden inspanning, dat we volledig delen. De gezondheidsenquête behandelt dan nog maar één van de seksuele overdraagbare aandoeningen (soa). We vrezen dat de kennis rond andere soa nog lager ligt, terwijl deze veel frequenter voorkomen onder de algemene bevolking. Sensoa blijft daarom inzetten op sensibiliseren rond soa en hiv, doelgroepgerichte campagnes en een goede relationele en seksuele vorming op school.

Sensoa wil ook graag samenzitten met het WIV om nog andere elementen uit de enquête te halen en onze feedback op de beschouwingen te geven.

%d bloggers liken dit: