Zes op de tien Belgen weten niet hoe je aids krijgt!

Zes op de tien Belgen weten niet hoe je aids krijgt
Bron: HIV Vereniging België –  Frankie Devuyst

Aids krijg je door iemand op de mond te kussen of via een muggenbeet. Nonsens natuurlijk, maar veel mensen beseffen dat niet. Nieuw onderzoek toont aan dat liefst zes op de tien Belgen niet weten hoe je aids oploopt.

Een derde van de Belgen ouder dan vijftien jaar denkt dat je aids kunt oplopen door een muggenbeet. Dat het slecht is gesteld met de basiskennis over de ziekte, blijkt uit een nieuw rapport over de Gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid (WIV). Nochtans raken in ons land elke dag drie mensen besmet met hiv en hoewel er medicijnen zijn die leven met hiv draagbaarder maken, blijft het een ongeneeslijk virus waar je levenslang pillen voor moet nemen.

Uit de studie blijkt ook dat de situatie verslechtert: in vergelijking met 2008 hebben minder Belgen een correcte kennis over hiv. “Sinds er medicijnen zijn, denken we dat de ziekte niet meer zo belangrijk is”, zegt Stefaan Demarest van het WIV. “Daarom wordt er minder aandacht aan besteed en dat leidt tot meer misverstanden.” Dat we zo weinig weten over de risicofactoren is gevaarlijk, zegt het WIV. “Als mensen geïnfecteerd raken, is het belangrijk dat ze zo snel mogelijk medicatie krijgen. Wie hiv oploopt, merkt daar in het begin weinig of niets van. Mensen denken ook zelden spontaan aan aids, zeker als de aandacht voor ziekte en gevaren afneemt”, zegt Jesikka Deblonde.

Meer informatie vindt u in de samenvatting van het rapport en het volledige rapport. Lees meer

Bron: Gazet van Antwerpen – Lees hier

Kennis over hiv voor verbetering vatbaar!

Kennis over hiv voor verbetering vatbaar!
(Bron: Sensoa – Nieuws)

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) bracht begin april 2015 een nieuw rapport uit gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2013, deze keer over de kennis van de bevolking over hiv en aids. Het rapport schoof de volgende kernpunten naar voor:

– In de bevolking van 15 jaar en ouder bestaan er nog steeds foute percepties over de overdracht van Hiv/aids: 63% van de bevolking heeft hierover ten minste één foute perceptie.

– Personen van 15 jaar en ouder zijn over het algemeen goed op de hoogte over de veilige methoden om zich tegen Hiv/aids te beschermen. Alarmerend is echter dat ze niet goed inschatten welke strategieën onveilig zijn om zich tegen Hiv te beschermen.

– Slechts 48% van de bevolking schat de ernst en de ongeneeslijkheid van Hiv/aids correct in.
6% van de bevolking van 15 jaar en ouder geeft aan in de 12 maanden voorafgaand aan de enquête een Hiv-test te hebben laten uitvoeren. Een volgehouden sensibilisering rond Hiv/aids is nodig voor twee bevolkingsgroepen: jongeren en laagopgeleiden. Inwoners van het Vlaams Gewest hebben een minder goede kennis over Hiv/aids.

– 6% van de bevolking van 15 jaar en ouder geeft aan in de 12 maanden voorafgaand aan de enquête een Hiv-test te hebben laten uitvoeren.

– Een volgehouden sensibilisering rond Hiv/aids is nodig voor twee bevolkingsgroepen: jongeren en laagopgeleiden.

– Inwoners van het Vlaams Gewest hebben een minder goede kennis over Hiv/aids.

Sensoa heeft een aantal kanttekeningen bij de conclusies die uit de resultaten worden getrokken.

Kennis impliceert niet noodzakelijk gedrag

Kennis is maar één element. Er is echter geen rechtstreekse link tussen gewenst gedrag en kennis. Kennis is een belangrijke factor, maar minstens even belangrijk zijn attitudes, vaardigheden en omgevingsfactoren. Voelen mensen zich in staat om de seksuele voorgeschiedenis binnen een nieuwe partnerrelatie te bespreken? Kunnen jongeren onderhandelen over wat ze wel of niet willen in hun seksuele relatie? Durven ze een condoom ter sprake te brengen? Op deze vragen biedt de gezondheidsenquête geen antwoord. Nochtans zijn deze factoren even belangrijk voor het stellen vaneen bepaald gedrag. Twee illustraties:
Kennis neemt toe met het opleidingsniveau, maar dat opleidingsniveau speelt dan weer niet als het gaat over de mate waarin een hiv-test de afgelopen 12 maanden werd aangevraagd. En, het ontbreken van kennis is maar één van de elementen die tot discriminatie van mensen met hiv kan leiden. Ook goed geïnformeerde mensen kunnen panikeren als hun kinderen in een klas zitten met een seropositief klasgenootje.

Wie loopt het meest risico?

De gezondheidsenquête levert geen gegevens aan over seksuele voorkeur en etnische achtergrond. Daardoor kunnen we op basis van enkel de enquête niet nagaan of de kennis beter is bij de groepen die het meest risico lopen, of juist niet. Zijn het de mensen die het meeste risico lopen die zich laten testen, of degene die denken dat je van eenzelfde glas te drinken kan besmet worden? Jongeren en laagopgeleiden worden naar voor geschoven als doelgroepen voor de sensibilisering. Deze conclusie houdt echter geen rekening met epidemiologische gegevens, andere persoonlijkheidskenmerken, de relationele context en omgevingsfactoren die niet werden bevraagd.

Vlaanderen versus Wallonië?

Het rapport stelt dat het opmerkelijk is dat de kennis over hiv/aids lager is in het Vlaamse Gewest dan in het Waalse Gewest. Maar dat blijkt vooral bij oudere leeftijdsgroepen, in de jongere leeftijdscategorieën (15-44 jaar) lijken de cijfers vergelijkbaar met het Waals Gewest. Dat is ook aannemelijk. Franstalig België heeft er tot voor kort voor gekozen om campagnes vooral te voeren via de massamedia, naar een algemeen publiek. Aan Vlaamse kant gingen de preventie-inspanningen rond hiv vooral naar doelgroepen waar hiv het meest voorkomt, namelijk bij mannen die seks hebben met mannen en Sub Saharaanse Afrikaanse migranten. Voor deze doelgroepen voorziet Sensoa (en HIV-SAM) een doelgroep specifieke aanpak, waarin de preventie van hiv wél op de voorgrond staat.

Banalisering van hiv

Sensoa vindt het niet verwonderlijk dat de het aantal mensen dat denkt dat hiv/aids een ernstige en ongeneeslijke ziekte is, op tien jaar tijd van 83% naar 78 % is gedaald. In deze periode verschenen, vooral in Vlaanderen, vele berichten over verbeterde medicatie en veel getuigenissen van mensen met hiv over hoe dit hun levenskwaliteit ten goede is gekomen. Van ‘banalisering’ van hiv is echter geen sprake. Het feit dat ondanks deze berichten nog steeds bijna vier vijfde van de bevolking hiv/aids als een ernstige en ongeneeslijke ziekte ziet, illustreert volgens ons het tegenovergestelde.

Conclusie

De cijfers over de kennis over hiv bij de algemene bevolking zijn een nuttig stukje van de preventiepuzzel. Ze geven inzicht in een aantal misvattingen onder de bevolking en de evolutie van de kennis rond hiv doorheen de jaren. Ze laten ons ook toe om na te gaan in welke leeftijdscategorieën de kennis het hoogst of het laagst is. Het rapport houdt opnieuw een pleidooi voor een volgehouden inspanning, dat we volledig delen. De gezondheidsenquête behandelt dan nog maar één van de seksuele overdraagbare aandoeningen (soa). We vrezen dat de kennis rond andere soa nog lager ligt, terwijl deze veel frequenter voorkomen onder de algemene bevolking. Sensoa blijft daarom inzetten op sensibiliseren rond soa en hiv, doelgroepgerichte campagnes en een goede relationele en seksuele vorming op school.

Sensoa wil ook graag samenzitten met het WIV om nog andere elementen uit de enquête te halen en onze feedback op de beschouwingen te geven.

Boek Peter Positief – Auteur Peter Dombret

Boek “Peter Positief”
‘Haal alles uit de kast als homo met HIV’
Auteur Peter Dombret

“Boek over Peter’s jeugdjaren, gecombineerd met coming-out homo en later ook uit de kast met HIV”. Peter is een long term survivor, zoals dat heet. Ruim 25 jaar geleden kwam hij uit de kast als homo en 20 jaar geleden werd hij opzettelijk besmet met hiv, destijds praktisch een doodvonnis. Maar er zijn meer heftige gebeurtenissen die zijn leven op zijn kop zetten.

Peter Positief doet zijn bijnaam eer aan: de slachtofferrol past hem niet. In het gelijknamige boek lees je zijn openhartige levensverhaal. Met zijn positieve instelling ziet hij iedere belemmering als een kans om alles uit het leven te halen en inspireert hij iedereen om zich heen.

‘Positief! Laat die sero maar vallen,’ is Peters motto.

Boek komt uit tussen 11 oktober 2015, international coming-out day en 01 december 2015, Wereld Aidsdag. Ik zal ook als auteur op de boekenbeurs staan. Daar krijgt het boek ook nog extra aandacht met de pers en een debat samen met Frankie Devuyst van HIV Vereringing België.

Het boek wisselt persoonlijke ervaringen af met feiten en onderzoeken. Onder meer over:

– homoseksuele identiteitsontwikkeling
– seksuele ontwikkeling van jongeren
– coming-out
– seks buiten de relatie in homo- en heterorelaties
– opzettelijke besmetting met hiv, inclusief strafwetgeving op dit gebied
– leven als discordant koppel (één partner met en één zonder hiv)
– medicatie en begeleiding van seropositieven

Koop het boek en lees het aangrijpend maar positief verhaal.

Veel leesplezier.

Peter Positief

Be Positive Wear® – Sports Wear – Casual clothing

Be Positive Wear

Business Owner Peter Dombret van het merk ‘Be Positive Wear’ lanceert tegen het einde van het jaar 2015 gemakkelijk te dragen sportkleding en casual wear voor jong en ook iets ouder !

Het krachtig logo werd begin dit jaar 2015 gecreëerd door Dutch Fellow, grafisch designer Menno die mee deed aan de wedstrijd die Peter hiervoor uitschreef via BrandsSupply. Meerdere powerful logo’s van multinationals werden reeds geboren op dit grafisch nationaal & internationaal online platformnetwerk.

Het resultaat mag er zijn!

De boodschap naar de ontwikkelaars was duidelijk.

“Onze missie! ‘Be Positive Wear’  Kleding voor mensen die ‘Positief’ in het leven willen staan. Positiviteit letterlijk uitdragen in de breedste zin van het woord. Een ‘Burning desire’ voor een ‘Positve Attitude’ en dit voor jong en iets ouder!

Iedereen kan wel wat positiviteit gebruiken. Dit uitstralen. Het uitdragen naar iedereen. Werkt aanstekelijk!

Peter Dombret
“Be Positive Wear”
Business Owner – www.bepositivewear.eu

%d bloggers liken dit: