Acties/Actions

(English version below)

De twee belangrijkste dagen in je leven zijn de dag waarop je geboren bent en de dag waarop je er achter komt waarom.

the two most important days in your life 2

Persoonlijk vond ik een autobiografie schrijven op mijn 47 jarige leeftijd pretentieus.
Ik leer in het schrijfproces, als je uit je hart schrijft dat het helemaal niet verwaand is.

Het is net hetzelfde met de ontdekkingstocht om er achter te komen waarom je bent geboren. Het boek Peter Positief schrijven leert mij, dat ik een geboren optimist bent. Al van kleins af aan en nog duidelijker in mijn adolescentie straal ik het meer en meer uit.

Ik krijg cadeau’s in het leven met een verschrikkelijk lelijke verpakking. Tegenslagen die andere mensen ertoe aan zetten om van het dak te springen.  Jullie lazen het zeker en vast in mijn boek. Wel dat gebeurt niet. Positief zijn wordt echt een motto waar ik van ondervind dat ik hiermee veel mensen kan inspireren. Meer en meer wordt me vermeld dat mijn ‘positief zijn’ mensen bezielt. Aanzet tot actie, bemoedigt, kortom inspireert om dezelfde attitude aan te nemen.

Wel, ik kom er achter, dat een positieve attitude uitdragen naar alle mensen en de hele maatschappij, mijn tweede belangrijkste dag van het leven inhoudt.

Omwille van deze reden besluit ik om vanaf heden mij hierop verder te gaan toeleggen met alle mogelijke ondernemingen. Acties die vaak spontaan opborrelen in mijn hoofd en als het ware worden aangeboden door een hoger bewustzijn.  In ieder geval voelt het bij mij aan als trillen op een hoger niveau, dat mij de kracht geeft om deze taak met souplesse op mij te nemen.

De tijd zal uitwijzen of het effectief dit positief gegeven is, dat mijn tweede belangrijkste dag van mijn leven maakt.

Wordt vervolgd ….

Ontdek de verschillende acties die ik telkens bij lancering ervan zal posten op de sub-pagina’s  van deze pagina ‘Persoonlijk Acties’! Surf in de navigatiebalk naar de verschillende sub-pagina’s per actie van Peter Positief!

Enthousiaste Positief Ondernemende groeten,

Peter Positief


The two most important days in your life are the day you were born and the day you find out why.

 

I personally found writing an autobiography at the age of 47 pretentious.

I learn in the writing process, if you write from your heart that it is not at all conceited.

It’s just the same with the journey of discovery to find out why you were born. The book Peter Positive Writing teaches me that I am a born optimist. From an early age and even more clearly in my adolescence I radiate it more and more.

I get gifts in life with horribly ugly packaging. Setbacks that prompt other people to jump off the roof. You certainly read it in my book. Well that doesn’t happen. Being positive really becomes a motto from which I find that I can inspire many people with this. More and more I am told that my “being positive” inspires people. Encourages action, encourages, in short, inspires to adopt the same attitude.

Well, I discovered that communicating a positive attitude to all people and the whole of society is my second most important day in life.

For this reason, I decide to continue to focus on this attitude with everything I undertake. Actions that often spontaneously bubble up in my head and are, as it were, offered by a higher consciousness. In any case, it feels like vibrating at a higher level, which gives me the strength to take on this task with flexibility.

Time will tell if it is actually this positive fact that makes my second most important day of my life.

To be continued ….

Discover the different promotions that I will post each time it is launched on the sub-pages of this “Personal Actions” page! Surf in the navigation bar to the different sub-pages per action of Peter Positive!

Enthusiastic Positive Enterprising greetings,

Peter Positive

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: