3. Gratis knuffels/Free hugs

(English version below)

Taboe en stigma doorbreken op Wereldaidsdag (1/12)

Mijn motto is: ‘Ik ben seropositief, maar laat die “sero” maar vallen.’
Na drie jaar verwerkingsperiode, bedenk ik zelfs een nieuwe, eigen betekenis voor de afkorting hiv: ‘H’allo ‘I’ntieme ‘V’rienden.
Ik benoem mijn virussen niet langer als vijanden, maar als intieme vrienden. Heel intiem zelfs. Ze zitten in mijn bloed. In heel mijn lichaam. Ik kan er ‘voorlopig’ niet vanaf geraken. Ik sluit er dus maar beter vriendschap mee, in plaats van ertegen te vechten en er ongelukkig van te worden. (Peter Positief, p. 111-112)

Actie ‘gratis knuffels’ op Wereldaidsdag

Ik grijp Wereldaidsdag (1/12) aan om taboe en stigma rond HIV te doorbreken.

Op 1/12 van 12u tot 16u zal ik in het Centraal Station van Antwerpen ‘gratis knuffels’ uitdelen. Dit doe ik over de dag erna, op 2/12, op hetzelfde uur in het Centraal Station van Amsterdam. Met deze symbolische actie wil ik bijdragen tot meer verdraagzaamheid ten aanzien van hiv plussers.

Krantartikels en televisiereportages:

GVA Front page foto

Voorpagina foto Gazet van Antwerpen – Front page picture newspaper of Antwerp

GVA artikel

Artikel Gazet van Antwerpen – Article Newspaper of Antwerp

Het Laatste Nieuws Artikel

Gratis HIV knuffel bord HIV Knuffel Polo voorkant HIV Knuffel Polo achterkant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Breaking taboo and stigma on World AIDS Day (1/12)

My motto is: “I am seropositive, but just drop that “sero”
After three years of processing time, I even come up with a new meaning of my own for the acronym HIV: “H’allo” I “ntimate “F” Friends.
(Explanation “F” instead of “V”! Friends in Dutch is Vrienden. For that reason the acronym fits fully with HIV, but not in English, because Vrienden = Friends in English, starting with a “F”. But you understand now the idea behind the acronym HIV in Dutch)

I no longer see my viruses as enemies, but as close friends. Very intimate even. They’re in my blood. All over my body. I can’t get rid of them”for the time being”. So I better make friends with them, instead of fighting them and becoming unhappy about it. (Peter Positive, p. 111-112)

Promotion “free hugs” on World AIDS Day

I use the date of World AIDS Day (1/12) to break the taboo and stigma surrounding HIV.

On first of December, from 12 noon to 4 pm, I will give “free hugs” in Antwerp Central Station. I do this the next day, on 2nd of December, at the Amsterdam Central Station. With this symbolic action I want to contribute to more tolerance towards people who are HIV positive.

Newspaper articles and television reports:

%d bloggers liken dit: