5. Televisie: Komen Eten 2018 met de U=U boodschap – Belgian Television: “Komen Eten” with the U=U message

(English version below)

Televisie programma “Komen Eten”, Seizoen 2018, eerste afleveringen, met Peter Positief die de U=U boodschap verkondigt voor de maatschappij te sensibiliseren dat, als je seropositief bent en je bent ondetecteerbaar , je niet meer besmettelijk bent voor andere personen!

Een boodschap die heel de maatschappij moeten horen om er zich van bewust te zijn. Een hemels verschil voor alle seropositieve mensen die trouw hun HIV medicatie nemen en hierdoor niet meer besmettelijk zijn en makkelijker een relatie kunnen aangaan met een sero-negatief persoon. Discordante koppels moeten geen schrik meer hebben op een besmetting. Bovendien kan de seronegatieve persoon van het koppel nog extra PrEP nemen. Hierdoor heb je een 200% zekerheid van geen overdacht meer, ook al is dat niet echt nodig als de seropositieve persoon van het koppel een ondectecteerbare virale lading heeft.

Ik doe in de aflevering mijn ‘coming out’ als homo en seropositief zijnde aan de drie andere mede-kandidaten. Ze hadden het homo zijn helemaal niet door, laat staan het seropositief zijn. De bedoeling was om hun reacties te kunnen zien en vastleggen in het programma. Wat blijkt, dat Peter, Peter mocht blijven voor hun met een groot respect voor mijn positieve instelling en dat wordt in de aflevering bezegeld met een ‘groepskunnfel’.  Knuffel is sowieso het handelsmerk van Peter Positief.


Vanaf maandag 16 april 2020, haalt VIER zijn beste servies weer uit de kast voor het negentiende (!) seizoen van ‘Komen Eten’. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen zit alvast een man met een bijzonder levensverhaal. (Er waren ook reeds heruitzendingen in gedurende de zomer 2020)

De hoofdingrediënten van ‘Komen Eten’ bestaan ook in het negentiende seizoen nog steeds uit vier Komen Eters die zoals altijd voor tonnen sfeer en gezelligheid zorgen. Ivan Pecnik zorgt dan weer voor de sappige commentaar bij de beelden. Het nieuwe seizoen wordt in gang gezet door Ans (26), Dirk (56), Myriam (40) en Peter (49). Die laatste heeft een opmerkelijk levensverhaal. Peter, die als wellness-, sport- en business coach werkt in Schaarbeek, wordt binnenkort 50 en op dat moment zal hij ook 20 jaar seropositief zijn.​ Toen hij de diagnose te horen kreeg, stond Peter een moeilijke tijd te wachten. Gelukkig liet hij het hoofd niet hangen en gaf hij zijn ziekte een plaats. Peter geniet nu van elke dag en besloot de ‘sero’ te laten vallen. “En zo werd Peter Positief geboren”, vertelt hij.

Zie artikel Het Laatste Nieuwsklik hier

Zie ook link naar website van Komen Eten op VierKlik hier


Herbekijk hieronderonline de aflevering van Komen Eten waar Peter Positief de vertelt over zijn seropositief zijn, maar ondetecteerbare virale lading van het HIV virus en hierdoor niet meer besmettelijk voor andere mensen. Zelfs niet met onbeschermde anale sex of geen enkele andere manier. De U=U of Undetectable = Untransmittable, die een uitermate groot verschil maakt voor mensen die leven met HIV en niet meer besmettelijk zijn voor andere. Een boodschap die iedereen, en niet alleen de seropositieve, een gerustheid geeft om terug met meer vrijheid sex te beleven.

 

The television program “Komen Eten” (Dutch – Belgian television), Season 2018, first episodes, with Peter Positive proclaiming the U = U message to sensitize the society that, if you are HIV positive and you are undetectable, you are no longer contagious to other people!

A message that must be heard by all the society in order to be aware of it. A big difference for all HIV-positive people, who faithfully take their HIV medication (ART- Antiretroviral Therapy). Because of that, they are no longer contagious. Is for them also more easily starting a relationship with a sero-negative person. Discordant couples should no longer be afraid of infection. In addition, the seronegative person of the couple can take extra PrEP. The combination of being ‘Undetectable’ and being the HIV Plus person in a discordant couple and taking PrEP by the seronegative person of the couple, gives them a 200% certainty of no transmission. It is even not really necessary to take PrEP, if the HIV-positive person of the couple has an undetectable viral load.

In the television program ‘Komen Eten’ episode, I do my “coming out” as being gay and HIV positive to the three other fellow candidates. They were completely unaware of me being gay, let alone being HIV positive. The intention was to be able to see and record their ‘live’ reactions. It turns out that Peter was allowed to stay Peter (myself) and they had great respect for my positive attitude. Their reactions were sealed in the episode with a “group hug”. Hug is the trademark of Peter Positive anyway.

 

 

 

 

 

 

 

 

From Monday, April 16 2018, Belgian television channel ‘VIER’, will bring its best crockery back out of the cupboard for the nineteenth (!) Season of “komen Eten”. The first episode of the new season already contains a man with a special life story. (There were also rebroadcasts during the summer of the year 2020)

In the nineteenth season, the main ingredients of “Komen Etent” still consist of four persons cooking on their best, as always, provide tons of atmosphere and conviviality. Ivan Pecnik provides the juicy commentary during the emission. The new season will be started by Ans (26), Dirk (56), Myriam (40) and Peter (49). The last one, has a remarkable life story. Peter, who works as a wellness, sports and business coach in Schaerbeek at that time, will soon turn 50 and at that point he will also be HIV positive for 20 years. When he was diagnosed with the diagnosis, Peter faced a difficult time. Fortunately, he did not let his head hang and gave his illness a place. Peter now enjoys every day and decided to drop the “sero”. “And that’s how Peter Positief was born,” he says.

See article Het Laatste Nieuws (Dutch) – Click here

See also link to website of Komen Eten on ‘VIER’ (Dutch) – Click here

 

 

 

 

 

 

 

 

Watch here below the episode of ‘Komen Eten’ online, where Peter Positief talks about his being HIV-positive, and also his undetectable viral load and therefore no longer infectious to other people. Not even with unprotected anal sex or any other way. The U = U or Undetectable = Untransmittable, which makes a huge difference for people living with HIV to be no longer contagious to others. A message that gives everyone, and not only the HIV positive, a reassurance to experience sex again with more freedom.

%d bloggers liken dit: