1. Nummerplaat/License plate “Positief”

(English version below)

Peter Positief – Persoonlijke acties.
Gepersonaliseerde nummerplaat!

Na het schrijven en uitgeven van het boek ‘Peter Positief’, ga ik geducht hard werken rond het boek met verschillende persoonlijke acties. Eigen ondernemingen om een positieve attitude uit te dragen. Vanzelfsprekend deels in het kader van hiv bewustzijn creëren en tevens taboe en stigma meer en meer te doorbreken, maar ook algemeen om iedereen te inspireren positiever door het leven te gaan. Tevens  acties voor het goede doel en ‘fundrasing’ om hiv projecten te ondersteunen in binnen- en buitenland.

Vanaf heden rijd ik rond met een ‘gepersonaliseerde nummerplaat’ dat werkelijk op mijn lijf geschreven is.

Onder mijn motto: “Positief en laat die ‘sero’ maar vallen!”
(Er was sowieso geen plaats meer voor het woord ‘sero’ op de nummerplaat)

“POSITIEF”

IMG_1231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De persoon die het duplicaat van deze nummerplaat maakte, kreeg bij de vraag in zijn zaak, spontaan een brede glimlach op zijn gelaat. Ik citeer letterlijk: “Hier gaan we een positief resultaat van maken”.

Mensen die mij voorbij rijden met hun wagen, hebben een glimlach. Mensen waarvoor ik stop om over te laten gaan op het zebrapad, stekken niet een, maar twee duimen omhoog. Mensen die achter mij staan met hun wagen aan het rode licht nemen spontaan een foto met hun smart phone.

“Zo veel positieve reacties op slechts enkele dagen dat ik rond rij met de nummerplaat”

“POSITIEF” 
Laat net dat de doelstelling zijn van deze actie!

Als je mij ziet rijden? Toeter dan even positief en steek je duim op. Hou het wel veilig natuurlijk!

Als je mijn wagen ergens kan spotten? Neem dan een foto en post deze op jouw Facebookpagina met wat positieve commentaar erbij of deel het op de Facebookpagina Peter Positief via www.facebook.com/peterpositief 

Daarbovenop spoort het mij aan om nog positiever door het verkeer te rijden met een top positieve attitude. Ik kan toch niet anders dan gunstig gespot worden in het verkeer!

Enthousiaste Positieve Actie groeten,

Peter Positief

Onder het motto: “Positief en laat die ‘sero’ maar vallen”.
Het kon toch niet bij op de gepersonaliseerde nummerplaat.


Peter Positive – Personal Actions.
Personalized license plate!

After writing and publishing the book “Peter Positive”, I work extremely hard around the book with various personal actions. Own actions to propagate a positive attitude. Obviously, in the context of creating HIV awareness and at the same time breaking through more and more taboo and stigma, but also generally to inspire everyone to go through life more positively. Also charity actions and “fundraising” to support HIV projects locally and abroad.

From now on I drive around with a “personalized license plate” made for me.

Under my motto: “Be positive and drop the “sero”!
(There was anyway no more space on the license plate for the word ‘sero’)

“POSITIEF”

The person who made the duplicate of the license plate shows a spontaneous smile on his face. I quote literally: “We are going to make a positive result of this”.

people who drive past me show a spontaneous smile. People for who I stop to let them pass the zebra, are putting their thumbs up. People standing behind me with their car at the red light, are taking a picture with their smart phone.

“So many daily positive reactions by driving around with the ‘Peter Positief’ license plate”

“POSITIVE”
Just the objective of this action!
When you see me driving? Please honk and raise your thumb, but keep it safe of course!

If you can spot my car somewhere? Then please take a photo and post it on your Facebook page with some positive comments and tag Peter Positive on Facebook or share it on the Facebook page of Peter Positief via www.facebook.com/peterpositief

In addition, it encourages me to drive through traffic even more positively and with a top positive attitude. I can only be seen in traffic with good driving behavior!

Enthusiastic Positive Action greetings,

Peter Positive

Under my motto: “Be positive and drop “sero “!”
(There was anyway no more space on the license plate for the word ‘sero’)
%d bloggers liken dit: