Biografie – Roots

Peter Dombret

Born to be a Director

(English version below)

Peter Dombret (Reet, 31 mei 1968).

Ik woon momenteel in Brussel, België en werk in hoofdberoep als receptionist en HR administratief bediende in een gerenommeerd advocatenkatoor te Brussel.

Derde zoon van Jeanne Boen & Marcel Dombret. Geboren te Reet, de gemeente naast Kontich en Aartselaar. Vandaar de grap die mij in het leven achtervolgt. Het kan niet anders dat je homo bent, je bent in REET geboren. Opgegroeid in Schelle met mijn drie broers Bart, Wim en Dieter en uiteraard mijn ouders.

Lager school gelopen in het basis onderwijs te Schelle. Eerste middelbaar gevolgd in Pius X te Antwerpen. Nadien de keuze om verder te leren voor hotelmanagement te Provinciaal Instituut van Antwerpen, PIVA. Afgesestudeerd in 1987.

Ik ben nooit echt actief in de horecasector. Na het afstuderen werk ik een jaar bij Horeca Groothandelscentrum te Wommelgem. Onderbroken met een jaar legerdienst. Opleiding in Turnhout in de kazerne Major Blairon om de verder, na nog een korte opleiding te Peutie de legerdienst af te maken in ASIAT te Vilvoorde. Dienst logistiek als Sergeant Dombret.

Nadien het werk weer opgepakt te Horeca Groothandelscentrum voor een korte periode, gecombineerd met als bijverdienste kelner in Dancing Coppa Cobana te Kessel. Ondertussen het ouderlijk huis reeds verlaten op mijn 21 jarige leeftijd. Alleen gaan wonen op een appartement in de Lisperstraat te Lier.

Na Horeca Groothandel Centrum binnendienst, was het tijd om van de buitendienst te proeven als vertegenwoordiger. Ik verander van werk op aanbeveling van de zaakvoerder van HGC. Zo start ik bij Raes Catering te Brussel. Gespecialiseerd in droog voeding en Italiaanse wijnen.

Wegens de steeds de grote verplaatsingen van Lier naar Brussel, ben ik de hele dag op de baan. Ik kies voor een nieuwe uitdaging. Ik waag mij aan de stap om bij een vriend in de vastgoedsector te gaan werken gevestigd te Keerbergen. Woningen die uit de hand te koop staan, contracteer ik voor het immobiliënkantoor. Het familiebedrijf gaat echter failliet. Het dwingt mij te kiezen voor een ander werk.

Bij toeval kom ik in contact met de internet- & multimedia branche. Ik begin bij de voorloper van de digitale Gouden Gids namelijk CompuGuide®. Mijn carrière in deze branche neemt aanvang. Ik werk er uiteindelijk vier jaar met ontzettend veel plezier. Het bedrijf verliest echter het concurrentieel vermogen met de opkomst van de digitale versies van Gouden Gids. Het bedrijf bolt achteruit. Gaat failliet. Ik moet op zoek naar ander werk.

Ik begin bij ASP Software te Aalter. Tevens internet en multimedia met software voor de bouwsector en immobiliënsector. Ik werk daar een jaar en half. De onderneming wordt opgekocht door een investeerder. Deze splitst het bedrijf op en verkoopt de delen met winst aan verschillende bedrijven. Spijtig genoeg zit ik niet in de deal. Ik kan opnieuw op zoek naar ander werk.

Gelijk nadien gestart bij Conba NV, een bedrijf tevens in Aalter dat een prestigieus internetproject lanceerde voor de Benelux. De TOP 5.000 bedrijven zijn de target als potentiële klanten. Met tien jaar werkervaring in internet en multimedia heb ik ontzettend veel geleerd. Bouw heel wat zelfvertrouwen op als commercieel afgevaardigde tot marketing manager op hoog niveau.

Vooral het laatste project vertegenwoordigen bij Conba NV, leert mij beslissingsnemers van grote bedrijven te overtuigen. Ook presentaties geven voor grote groepen van mensen die ik overtuig van het project. Commissies van gedelligeerde bestuurders van multinationals. Het project slaagt echter niet aan zoals verwacht. Bij het op geraken van het startkapitaal wordt er besloten om het project stop te zetten. Ik word opnieuw buiten mijn wil werkloos.

Ondertussen woon ik en mijn vriend te Antwerpen in een eigen opbrengstwoningproject dat we kopen aan de Italiëlei te Antwerpen. Een gebouw met vier appartementen. Het bovenste dakappartement bewonen we zelf.  Een ideaal opbrengstproject maar als werkloze niet evident om dit te verantwoorden.

Door de vele ontslagen buiten mijn wil om ben ik het beu om nog te werken voor een baas. De eerste idee komt er om een klein restaurant te beginnen aan de Konijnenpijp te Antwerpen (Waaslandtunnel). Het plan is in kannen en kruiken. Klaar om er mee van start te gaan. Doch komt er een meeting tussen met een bedrijfsvoorstelling van Herbalife.

Ik besluit om het grote risico van het restaurant in te ruilen met het starten als Onafhankelijk Herbalife Distributeur in het jaar 2004. Het is een begin van een ondertussen tien jaar durende bloeiende carrière die nog steeds staat. In het eerste jaar van mijn zelfstandig zijn in bijberoep, werk ik nog als Profiler bij de security van American Airlines in Zaventem.

Daar de activiteit van Herbalife ontpopt tot een groot succes, besluit ik in het jaar 2005 full-time met Herbalife te werken. Het legt mij geen windeieren. In het jaar 2014 -2015 geeft het mij de ruimte om zijdelings nog verder andere projecten te beproeven.

In 2014 kom ik op de idee om mijn eerste boek te schrijven. Het boekproject onder begeleiding van BoekenBusiness . Debuutschrijver van het boek “Peter Positief”. Over dit boek kan je alles vinden op mijn website en op de deze aparte website. De boekenpartner verwittigt mij. Als je een boek begint te schrijven, trek je ondertussen nog heel wat andere nieuwe zaken aan. Op het einde van het jaar 2015 wordt een gelijknamige reportage ‘Peter Positief’ uitgezonden op de nationale televisie in België  en Nederland.

Meerdere deuren gaan open. Vele projecten komen op mij af. Dit alles kan je ontdekken om mijn website. De vele projecten geven de mogelijkheid om deze allemaal te verzamelen op een overkoepelende website. Het resultaat vind je hier.

Op deze website ontdek je waar ik ondertussen allemaal mee in actie ben. Ik vind het persoonlijk weer een boeiende wending in mijn leven in het jaar 2014 -2015. Een nieuwe decennia dat aanbreekt met weer heel wat nieuwe uitdagingen.

Ontdek het allemaal via deze website!

Volg me zeker via mijn verschillende sociale media en mijn blog. De buttons van mijn actieve sociale media vind je op de homepagina. Laat zeker ook jullie commentaar na. Vragen kan je stellen de verschillende online platformen en website / social media

Positieve Groeten,

Peter Positief


Peter Dombret (Reet, May 31, 1968).

I currently live in Brussels, Belgium and work in my main occupation as receptionist and HR administrative employee in renowed law firm in Brussel.

Third son of Jeanne Boen & Marcel Dombret. Born in Reet, the municipality next to Kontich and Aartselaar (Belgium). Hence the joke that haunts me in life. It cannot be otherwise that you are gay, you were born in REET. (Which means ass in English). Raised in Schelle with my three brothers Bart, Wim and Dieter and of course my parents.

I attended primary school in Schelle. First following is high school in Pius X in Antwerp. Then the choice to continue learning for hotel management at the Provincial Institute of Antwerp, PIVA. Graduated in 1987.

I am never really active in the hotel sector. After graduation I work for a year at the Horeca Groothandelscentrum in Wommelgem (= Catering industry wholehouse). Interrupted with a year of military service. Training in Turnhout in the Major Blairon barracks to continue, after a short training in Peutie and to finish the military service in ASIAT in Vilvoorde. Logistics service as Sergeant Dombret.

Afterwards, I resumed work at Horeca Groothandelscentrum for a short period, combined with a side-income as waiter in Dancing Coppa Cobana in Kessel. In the meantime I already left the parental home at the age of 21. Living alone in an apartment in the Lisperstraat in Lier.

After working at the caterting industry wholehouse, it was time to taste the field service as a sales representative. I change jobs on the recommendation of the manager of HGC. That’s how I start at Raes Catering in Brussels. A wholehause specialized in food and Italian wines. I am visiting restaurants and catering industry in Antwerp to sell their products.

Due to the large movements from Lier to Brussels and back to work in Antwerp, I am on the road all day. I choose a new challenge. I take the plunge to work for a friend in the real estate sector based in Keerbergen. I contract for the real estate agency for properties that are for sale. However, the family business goes bankrupt. It forces me to choose a different work.

By coincidence I came into contact with the internet & multimedia industry. I start with the predecessor of the digital Yellow Pages, namely CompuGuide®. My career in this industry is starting. In the end, I work there for four years with great pleasure. However, the company is losing its competitive edge with the emergence of the digital versions of “Gouden Gids” / “Yellow Pages”. The company is slowing down. Going out of business. I have to look for another job.

I start at ASP Software in Aalter. Also internet and multimedia with software for the construction and real estate sector. I have been working there for a year and a half. The company is bought by an investor. They split the company and sell the parts to different companies for a profit. Unfortunately, I’m not in the deal. I can look for other work again.

Immediately afterwards started at Conba NV, a company also in Aalter that launched a prestigious internet project for the Benelux. The TOP 5,000 companies are the target as potential customers. With ten years of work experience in the internet and multimedia, I have learned a lot. Build a lot of confidence as a commercial representative to a high-level marketing manager.

Especially representing the last project at Conba NV teaches me to convince decision-makers of large companies. Also to give presentations to large groups of people and convince them of the project. Committees of directors of multinationals. An amazing challenge. However, the project does not succeed as expected. When the starting capital is exhausted, it is decided to stop the project. I become unemployed again beyond my control.

In the meantime, I and my boyfriend live in Antwerp in our own profitable housing project that we bought at the Italiëlei (street) in Antwerp. A building with four apartments. We live in the duplex/penthouse on the top roof.

Because of the many layoffs beyond my control, I am tired of working again for a boss. The first idea comes to start a small restaurant at the Konijnenpijp (street) in Antwerp (at the Waaslandtunnel). The plan is in jugs and pitchers. Ready to get started. However, during the process, I attend a meeting with a company presentation of Herbalife.

I decide to trade the high risk of opening the restaurant, by starting as an Independent Herbalife Distributor in the year 2004. It is the start of a ten-year flourishing career. In the first year of my self-employment, I started this business as a secondary occupation and I work part-time  as a Profiler at the security of American Airlines in Zaventem.

As Herbalife’s activity turned out to be a great success, I decided to work full-time with Herbalife in the year 2005. It doesn’t do me any harm. In the year 2014-2015, it gives me the opportunity to try other projects laterally.

In 2014 I got the idea to write my first book. The book project under the supervision of BoekenBusiness, which guides debute writers. I start to write the book “Peter Positief”. You can find everything about this book on this website. The book partner notifies me, when you start writing a book, you attract a lot of other new things in life. At the end of 2015, an eponymous reportage “Peter Positief” will be broadcast on national television in Belgium and the Netherlands. Several doors open. Many projects are coming my way.  A new decades that dawns with many new challenges.

Discover it all via this website!

Be sure to follow me through my various social media and my blog. You can find the buttons of my active social media on the homepage. Be sure to leave your comments. You can ask questions about the various online platforms and website / social media

Positive Greetings,

Peter Positive

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: