Carrière/Career

(English version below)

 • Lagere school genoot ik in de Basisschool van de gemeente Schelle. De gemeente waar ik opgroeide. Het ouderlijk huis staat te Frans Cretenlaan 89, Schelle.
 • Middelbaar onderwijs – eerste jaren in Pius X te Antwerpen. Algemene studies
 • Middelbaar vanaf 1985 kies ik voor hotelmanagementopleiding te Provinciaal Instituut van Antwerpen – PIVA waar ik afstudeer in het jaar 1987
 • 1987 – 1988 – Eerste job voor een baas te Horeca Groothandelscentrum te Wommelgem. Aanvankelijk als magezijnier/heftruck chauffeur
 • 1988 – 1989 – Carrière onderbroken door een jaar legerdienst. Eerste opleiding van een maand in de kazerne Major Blairon te Turnhout. Vervolgens nog een extra opleiding te Peutie. Rest van de legerdienst vervult als Sergeant Dombret in de logistieke dienst ASIAT te Vilvoorde.
 • 1989 – 1990 – Terug in dienst bij Horeca Groothandelscenter voor een korter periode. Verantwoordelijk voor de afdeling glas en porcelein. Als bijverdienste werk ik in de weekdends als kelner in de Dancing Coppa Cobana te Kessel.
 • 1990 – 1991 – Commercieel afgevaardigde bij een vastgoedkantoor te Rijmenam. Verantwoordelijk voor het contracteren van uit de hand verkochte woningen voor het immokantoor. Regio Lier tot en met Keerbergen. De familiezaak De Bruyn gaat failliet.
 • 1991 – 1993 – Commercieel afgevaardigde bij de onderneming CompuGuide®. Voorloper van de digitale producten van Gouden Gids.
 • 1993 – 1994 – Jaar werkonbekwaam omwille van een bijna dodelijk moto ongeval op de ring van Herentals. Gelukkig buiten fout gesteld. Jaar revalidatie.
 • 1994 – 1994 – Zelfstandig gerante Taverne – Restaurant Den Dorpel in Mol. Bedrijf van twee investeerders, waarvan één, een heel goed vriend en reeds restauranthouder met De Witte Lelie te West-Malle. Spijtig genoeg van heel korte duur daar de initiatiefnemers ruzie kregen. De samenwerking wordt stop zetten. Het restaurant werd overgenomen door andere eigenaars.
 • 1995 -1999 – Terug in  dienst bij CompuGuide® als Sales- & Marketing Manager.
 • 1999 – 2002– Marketing Manager en commercieel afgevaardigde bij ASP Software te Aalter. Software bedrijf met producten voor de bouw- & vastgoedsector. Bedrijf wordt opgekocht door een investeerder en in delen verkocht aan andere bedrijven. Ik zit niet bij in de deal.
 • 2002 – 2004 – Large account sales manager & marketingmanager CenterALL® Benelux softwareproject bij Conba N.V. Project wordt stopgezet omwille van het onvoldoende gunstig aanslaan bij de verschillende B-to-B doelgroepen. Een kapitaalstop betekent het einde van het prestigieus project.
 • 2001 – 2005 – Er worden plannen gesmeed voor het overnemen van een klein bloeiend restaurtant aan de ‘konijnenpijp’ te Antwerpen Een bedrijfspresentatie van Herbalife laat ons anders besluiten. Part-time ga ik aan de slag als Profiler (security) bij American Airlines in de luchthaven van Zaventem en Part-time als Onafhankelijk Herbalife Distributeur.
 • 2005 tot heden – Full time Herbalife Onafankelijk Distributeur en CEO Herba Products Internatonal BVBA tot het niveau Millionaire Team. Buitenlandse werkervaring in Portugal, Vietnam, Ghana en met maatschappelijke zetel en fundament van de Herbalife organisatie / Team in België.
 • 2014 tot heden – Schrijver / Auteur biografie – Business Owner “Mr. Chill & Mr. Fluffy” project/themakleding (www.mrchillmrfluffy.com) – Influencer via social media – Holebi-& Social Activist – HIV Advocat en  Prestatiesporter Bodysculptuur.

      … verder nog vele uitdaging die het levenspad zullen intreden.


 • I enjoyed primary school in the primary school of the municipality of Schelle. The municipality where I grew up. The parental home was located at Frans Cretenlaan 89, Schelle.

 • Secondary education – first years in Pius X in Antwerp. General studies

 • From 1985 to secondary school I choose hotel management training at the Provincial Institute of Antwerp – PIVA where I graduate in the year 1987

 • 1987 – 1988 – First job working for an employer at Horeca Groothandelscentrum in Wommelgem. Initially as a manager of the glass & porcelain department and forklift driver

 • 1988 – 1989 – Career interrupted by one year of military service. First one-month training in the Barracks of Major Blairon in Turnhout. Then an extra training in Peutie. The remainder of the military service fulfills as Sergeant Dombret in the logistics service ASIAT in Vilvoorde.

 • 1989 – 1990 – Back in service at Horeca Groothandelscenter for a shorter period. Responsible for the glass and porcelain department. To create an extra income I work on weekends as a waiter in the Dancing Coppa Cobana in Kessel.

 • 1990 – 1991 – Commercial representative at a real estate office in Rijmenam. Responsible for contracting properties for the real estate agency. Region Lier till Keerbergen. The De Bruyn family business goes bankrupt.

 • 1991 – 1993 – Commercial representative at CompuGuide® company. Predecessor of Gouden Gids / Yellow Pages digital products.

 • 1993 – 1994 – One year incapacitated for work due to a nearly fatal motorcycle accident on the ring of Herentals. 

 • 1994 – 1994 – Independent manager Tavern – Restaurant Den Dorpel in Mol. Company of two investors, one of them is a very good friend and is already a restaurant owner with De Witte Lelie in West-Malle. Unfortunately for a very short time as the initiators got into a serious discussion. The collaboration will be not discontinued. The restaurant was taken over by other owners.

 • 1995 -1999 – Back in working at CompuGuide® as Sales & Marketing Manager.

 • 1999 – 2002– Marketing Manager and commercial representative at ASP Software in Aalter. Software company with products for the construction & real estate sector. Company is bought by an investor and sold in parts to other companies. I’m not in the deal.

 • 2002 – 2004 – Large account sales manager & marketing manager CenterALL® Benelux software project at Conba N.V. Project is discontinued due to insufficient success. A capital freeze means the end of the prestigious project.

 • 2001 – 2005 – Plans are being made to take over a small, thriving restaurateur at the ‘Konijnenpijp’ in Antwerp, but a Herbalife company presentation makes us decide otherwise. I will work part-time as a Profiler (security) at American Airlines in Zaventem airport and part-time as an Independent Herbalife Distributor.

 • 2005 to date – Full time Herbalife Independent Distributor and CEO Herba Products Internatonal BVBA up to the Millionaire Team level. Foreign work experience in Portugal, Vietnam, Ghana and with registered office and foundation of the Herbalife organization / Team in Belgium.

 • 2014 to present – Writer / Author biography – Business Owner “Mr. Chill & Mr. Fluffy ”project / themed clothing (www.mrchillmrfluffy.com) – Influencer via social media – LGBT & Social Activist – HIV Advocat and performance Athlete Body Sculpture. Meanwhile I work also als receptionist and HR administrative employee at a renowed law firm in Brussels, Belgium. 

… Many more challenges that will enter the life path

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: