Mel Gibson Look-alike

(English version below)

Peter Dombret look-alike van Mel Gibson

Al van jonge jaren is Mel Gibson een dubbelganger van mij of beter gezegd, ik van hem.

Menige mensen herkennen mij als zijn ‘look-alike’. Hoe ouder ik word, des te meer deze vergelijking spontaan wordt gemaakt. Ik kan daar niet ontevreden over zijn, daar Mel Gibson algemeen beschouwd wordt al een mooie mannelijke man.

Ik zelf vind de vergelijking met sommige foto’s inderdaad kunnen, doch zie ik het zelf minder. Maar daar het ontzettend veel voorkomt dat men de vergelijking spontaan maakt, moet ik het op den duur toch gaan geloven. Andere namen die soms opduiken, maar minder na zijn Arnold Schwarzenegger en George Clooney. Ook niet mis om daarmee vergeleken te worden.

Het streelt mijn ego. Heel dankbaar!

 

 

 

 


Mel Gibson’s, Peter Dombret look-alike

From a young age, Mel Gibson has been a double of mine or rather, me his.

Many people recognize me as his “look-alike”. The older I get, the more this comparison is made spontaneously. I can’t be dissatisfied with that, as Mel Gibson is generally considered a beautiful masculine man.

I myself think the comparison with some photos is indeed possible, but I see it less myself. But because it happens very often that people make the comparison spontaneously, I have to believe it in the long run. Other names that sometimes pop up but less after are Arnold Schwarzenegger and George Clooney. Also not bad to be compared to it.

It flatters my ego. Very grateful!

%d bloggers liken dit: